Proiect European Cofinanțat Din FEN Prin POIM

antet proiect crop

”Dezvoltarea capacitații de diagnosticare si îngrijiri medicale acordate pacienților cu afecțiuni psihice si suspecți sau confirmați cu infecția SARS-CoV-2, în contextul pandemiei COVID-19, la Spitalul de Psihiatrie Voila-Câmpina”, cod SMIS 141741.

  • Proiect finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020
  • Axa Prioritară 9: Protejarea sănătății populației in contextul pandemiei cauzate de COVID-19.
  • Obiectiv Specific: 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19
  • Contract 496/23.02.2021

Spitalul de Psihiatrie Voila, cu sediul în Câmpina, Str. Voila, Nr.114, Loc. Câmpina, Jud. Prahova, derulează proiectul “Dezvoltarea capacitații de diagnosticare si îngrijiri medicale acordate pacienților cu afecțiuni psihice și suspecți sau confirmați cu infecția SARS-CoV-2, în contextul pandemiei COVID-19, la Spitalul de Psihiatrie Voila-Câmpina”, cod SMIS 141741, cofinanțat din FEN prin POIM.

Contractul de finantare a fost incheiat cu Ministerul Fondurilor Europene, in calitate de Autoritate de Management .

Valoarea totală

Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 655.056,23 lei , din care valoare totala eligibila 655.056,23 Lei si valoare totală eligibilă nerambursabilă din FEDR 655.056,23 Lei, finanțată de Ministerul Fondurilor Europene prin proiectul “Dezvoltarea capacitații de diagnosticare si îngrijiri medicale acordate pacienților cu afecțiuni psihice si suspecți sau confirmați cu infecția SARS-CoV-2, în contextul pandemiei COVID-19, la Spitalul de Psihiatrie Voila-Câmpina”, cod SMIS 141741.

Perioada de implementare

Perioada de implementare a Proiectului este de 7 luni, respectiv între data 01 Decembrie 2020 și data 30 Iunie 2021, aceasta cuprinzând, daca este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Obiective

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă cresterea capacității de diagnosticare, tratament și îngrijiri medicale acordate pacienților cu afecțiuni psihice suspecți sau confirmați cu infecția SARS-CoV-2 in timp util și eficient, prin dotarea Spitalului de Psihiatrie Voila cu echipamente medicale si nemedicale.

Obiectivul general și scopul proiectului vor fi realizate prin intermediul urmatoarelor obiective specifice ale proiectului:

  1. Dotarea unitații spitalicesti cu echipamente si aparatura medicala destinate diagnosticarii corecte si la timp a pacienților infectați
  2. Dotarea unitații spitalicești cu echipamente destinate îngrijirii pacienților infectați, care necesită intervenții medicale speciale adaptate patologiei COVID.
  3. Diversificarea posibilitaților de investigație si intervenție ale instituției solicitante.

Rezultate finale în urma implementării proiectului:

Unitați sanitare publice dotate pentru gestionarea crizei COVID-19: nr unitați: 1

Rezultatul va fi atins prin achiziționarea de aparatura si echipamente medicale (Defibrilator: 1 buc, Analizor coagulare: 1 buc, Ecograf portabil: 1 buc), ce vor duce la cresterea capacitații de gestionare a situației de urgența cauzata de criza sanitara COVID-19 si permit un raspuns în timp util si eficient al Spitalului la criza COVID-19.

Capacitate adecvata de îngrijire si tratament a cazurilor de infecție cu virusul SARS-CoV-2 pentru secții COVID (dotarea cu Paturi medicale electric: 30 buc; Concentrator de oxigen: 8 buc)

Rezultatul contribuie la dotarea adecvata a spațiilor de tratament destinate pacienților COVID, suspecți sau confirmați. Dotarea  cu aparatura si echipamente medicale destinate tratamentului si ingrijirii medicale a pacienților COVID-19, va duce la cresterea calitații actului medical.

Scaderea riscului de infecție epidemiologica si raspândire COVID-19 prin dotarea cu Masina de spalat cu bariera igienica: 1 buc

Rezultatul contribuie la reducerea riscului de contaminare, circuite interne închise, pentru secțile COVID-19.

Noutăți și resurse media

Comunicat de presă 16.03.2021

Afiș A3

Prezentare proiect în cadrul conferinței de presă din 7 aprilie 2021

Comunicat presă 12.05.2021 – Achizitie Concentratoare de oxigen prin procedura Negociere fără publicare prealabila a unui anunt de participare

Comunicat presă 23.09.2021 – Finalizarea proiectului