Anunțuri angajări

10.04.2024

Rezultate finale examen promovare din funcția de infirmieră debutantă în funcția de infirmieră (Secția I, Secția IV, Secția VI, CMI și Compartimentul de psihiatrie pediatrică)

Rezultate finale examen promovare – asistent medical (Secția III, Secția IV, Secția V, Compartiment medicină internă și Cabinetul de psihiatrie pediatrică al ambulatoriului integrat spitalului )

 

09.04.2024

Rezultate finale la examenul organizat pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică la Spitalul de Psihiatrie Voila – Câmpina

08.04.2024

Rezultate examen de promovare din funcția de infirmieră debutantă în funcția de infirmieră (Secția I, Secția IV, Secția VI, Compartimentul de medicină internă și Compartimentul de psihiatrie pediatrică)


Rezultate examen promovare din funcția de asistent medical debutant în funcția de asistent medical (Secția III, Secția IV, Secția V, Compartimentul de medicină internă și Cabinetul de psihiatrie pediatrică al ambulatoriului integrat spitalului)


Anunț concurs 1 post infirmier Secția IV și brancardier

Fisa Post brancardier

Fisa Post infirmieră

04.04.2024

Proiect de management privind creșterea calității serviciilor oferite prin  dezvoltarea și diversificarea activității medicale și îmbunătățirea condițiilor hoteliere oferite pacienților Spitalului de Psihiatrie Voila – Câmpina

02.04.2024

Rezultatele selecției dosarelor de înscriere examen promovare din funcția de infirmieră debutantă în funcția de infirmieră (Secția I, IV,Vi, CMI și Compartiment psihiatrie pediatrică)


Rezultate selecție dosare înscriere examen promovare din funcția de asistent medical  debutant în funcția de asistent medical (Secția III, IV, V, CMI și CPP al ambulatoriului integrat spitalului

Rezultate finale concurs îngrijitoare curățenie – Secția I, Secția VI și Secția VII

28.03.2024

Rezultate proba interviului de selecție îngrijitoare curățenie (Secția I, Secția VI și Secția VII psihiatrie cronici)

27.03.2024

Rezultatele verificarii dosarelor de înscriere la examenul organizat pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică la Spitalul Voila Câmpina – etapa eliminatorie

26.03.2024

Rezultate finale concurs asistent social cu studii superioare – Compartimentul de psihiatrie pediatrică

25.03.2024

Anunț examen promovare din asistent medical debutant în asistent medical și din infirmieră debutantă în infirmieră

Fișă de post – Asistent medical

Fișă de post – Infirmier


Rezultate probă scrisă la concursul de îngrijitoare curățenie (Secția I, psihiatrie adulți Secția VI, psihiatrie adulți și Secția VII, psihiatrie cronici

21.03.2024

Rezultate proba interviului de selecție – asistent social cu studii superioare – Compartimentul de psihiatrie pediatrică

19.03.2024

Centralizator rezultate finale concurs asistenți medicali principali (Secția V și CPP) și as deb. Camera de gardă

Rezultate selecția dosarelor de înscriere concurs îngrijitoare curățenie

18.03.2024

Rezultate proba scrisă a concursului de asistent social cu studii superioare – Compartimentul de psihiatrie pediatrică

14.03.2024

Rezultate proba interviului de selecție post as. medical pr. (Secția V și CPP) și as.deb. Camera de gardă

12.03.2024

Rezultate selecție dosare înscriere concurs asistent social cu studii superioare din cadrul Compartimentului de psihiatrie pediatrică

11.03.2024

Rezultate proba scrisă a concursului de asistent medical principal (Secția V și CPP) și asistent medical debutant – camera de gardă

05.03.2024

Rezultate selecție dosare înscriere concurs 2 posturi de asistent medical principal, (Secția V și CPP) și asistent medical debutant Camera de gardă

04.03.2024

Anunț concurs 3 posturi îngrijitoare curățenie, Secția I, Secția VI și Secția VII cronici

Fisa post îngrijitoare curățenie

26.02.2024

Anunț concurs asistent social cu studii superioare

Fișa post asistent social cu studii superioare 


23.02.2024

Anunț concurs pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică


Anunț concurs 2 posturi asistent medical principal Secția V și CPP și 1 post asistent medical debutant Camera de Gardă

Fișă Post asistent medical debutant Camera de Gardă

Fișă Post asistent medical principal


08.11.2023

Rezultate finale examen promovare muncitori Bloc Alimentar


Rezultate finale examen promovare muncitor zugrav

06.11.2023

Rezultate proba scrisă a examenului de promovare muncitor – zugrav


Rezultate proba scrisă a examenului de promovare muncitori Bloc Alimentar

02.11.2023

Rezultate selecție dosare examen promovare muncitor zugrav

Rezultate selecție dosare examen promovare muncitori Bloc Alimentar

16.10.2023

Anunț examen promovare 

26.07.2023

CENTRALIZATOR REZULTATE FINALE ale examenului organizat pentru promovarea în grad profesional imediat superior, respectiv din funcția de asistent medical debutant cu studii P.L. în funcția de asistent medical cu studii postliceale în cadrul Compartimentului de medicină internă și a Ambulanței Tip A2 – transport pacienți neasistați.

24.07.2023

REZULTATE PROBĂ ELIMINATORIE – INTERVIUL DE SELECȚIE
în cadrul examenului de promovare organizat pentru promovarea în grad profesional imediat superior, respectiv din funcția de asistent medical debutant cu studii P.L. în funcția de asistent medical cu studii postliceale din cadrul Compartimentului de medicină internă și a Ambulanței Tip A2 – transport pacienți neasistați.

17.07.2023

Rezultate selecția dosarelor de înscriere la examenul de promovare în funcția de asistent medical în cadrul Compartimentului de medicină internă și al Ambulanței Tip A2 – transport pacienți

10.07.2023

Anunț examen promovare

12.05.2023

CENTRALIZATOR REZULTATE FINALE ale examenului organizat pentru ocuparea, pe perioadă determinată, a unei funcții contractual vacante de Șef Serviciul Resurse Umane, Normare, Organizare, Salarizare (R.U.N.O.S.)

10.05.2023

REZULTATE PROBĂ ELIMINATORIE – INTERVIU în cadrul concursului organizat pentru ocuparea, pe perioadă determinată, a unei funcții contractual vacante de Șef Serviciul Resurse Umane, Normare, Organizare, Salarizare (R.U.N.O.S.)


REZULTATE PROBĂ ELIMINATORIE – TEST-GRILĂ în cadrul concursului organizat pentru ocuparea, pe perioadă determinată, a unei funcții contractual vacante de Șef Serviciul Resurse Umane, Normare, Organizare, Salarizare (R.U.N.O.S.)

02.05.2023

REZULTATUL selecției dosarelor pe baza îndeplinirii condițiilor de participare la concursul organizat pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unei funcții contractual vacante de Șef Serviciul Resurse Umane, Normare, Organizare, Salarizare (R.U.N.O.S.).


28.04.2023

CENTRALIZATOR REZULTATE FINALE ale concursului organizat pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a celor 5 posturi vacante de infirmieră debutantă, respectiv a câte un post la Secția I, un post la Secția IV, un post la Secția VI, un post la Secția VIII “Sanatoriu” și un post la Compartimentul de medicină internă

27.04.2023

CENTRALIZATOR REZULTATE FINALE ale concursului organizat pentru ocuparea a 5 posturi vacante de asistent medical debutant cu studii postliceale, respectiv un post la Secția IV, un post la Secția V, un post la Compartimentul de medicină internă, un post la Cabinetul de psihiatrie pediatrică al Ambulatoriului integrat spitalului și 1 post la Compartimentul de terapie ocupațională și ergoterapie

26.04.2023

CENTRALIZATOR REZULTATE FINALE ale concursului organizat pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a 1 (unui) post vacant de instructor ergoterapie cu studii medii (prevăzut la punctul 69 din Ordinul nr.1470/2011, cu modificări și completări ulterioare) din cadrul Compartimentului de terapie ocupațională și ergoterapie.


REZULTATE PROBĂ ELIMINATORIE – INTERVIU în cadrul concursului organizat pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a celor 5 posturi vacante de infirmieră debutantă, respectiv a câte un post la Secția I, un post la Secția IV, un post la Secția VI, un post la Secția VIII “Sanatoriu” și un post la Compartimentul de medicină internă

25.04.2023

REZULTATE PROBĂ ELIMINATORIE – INTERVIU în cadrul concursului organizat pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a 5 posturi vacante de asistent medical debutant cu studii postliceale, respectiv un post la Secția IV, un post la Secția V, un post la Compartimentul de medicină internă, un post la Cabinetul de psihiatrie pediatrică al Ambulatoriului integrat spitalului și 1 post la Compartimentul de terapie ocupațională și ergoterapie

24.04.2023

REZULTATE PROBĂ ELIMINATORIE – TEST-GRILĂ în cadrul concursului organizat pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a 1 (unui) post vacant de instructor ergoterapie cu studii medii (prevăzut la punctul 69 din Ordinul nr.1470/2011, cu modificări și completări ulterioare) din cadrul Compartimentului de terapie ocupațională și ergoterapie.

21.04.2023

REZULTATE PROBĂ ELIMINATORIE – TEST-GRILĂ în cadrul concursului organizat pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a celor 5 posturi vacante de infirmieră debutantă, respectiv a câte un post la Secția I, un post la Secția IV, un post la Secția VI, un post la Secția VIII “Sanatoriu” și un post la Compartimentul de medicină internă

20.04.2023

Rezultate proba eliminatorie – proba scrisă a concursului de asistent medical debutant cu studii postliceale

19.04.2023

CENTRALIZATOR REZULTATE FINALE ale concursului organizat pentru ocuparea a 1 (unui) vacant de muncitor IV – instalator, activitatea de întreținere clădiri, instalatii.de apă, lumină și încălzire din cadrul Serviciului A.A.I.T.T.

13.04.2023

ANUNȚ CONCURS Spitalul de Psihiatrie Voila, cu sediul în Municipiul Câmpina, str. Voila nr.114, organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă determinată, a 1 (unu) post vacant de șef Serviciul Resurse Umane, Normare, Organizare, Salarizare (RUNOS). 

Informare privind protecția datelor cu caracter personal (concurs pentru ocuparea unui post vacant)

FISA POSTULUI – Șef Serviciu resurse umane, normare, organizare, salarizare

REZULTATE PROBĂ ELIMINATORIE – INTERVIU în cadrul concursului organizat pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a 1 (unui) post vacant de muncitor IV – instalator, activitatea de întreținere clădiri, instalații de apă, lumină și încălzire din cadrul Serviciului A.A.I.T.T.

ERATĂ LA REZULTATELE SELECȚIEI DOSARELOR DE ÎNSCRIERE PENTRU POSTUL VACANT DE INTRUCTOR ERGOTERAPIE CU STUDII MEDII ( FUNCȚIE PREVĂZUTĂ LA PUNCTUL 69 AL ORDINULUI NR.1470/2011, CU MODIFICĂRI SI COMPLETĂRI ULTERIOARE) DIN CADRUL COMPARTIMENTULUI DE TERAPIE OCUPATIONALĂ SI ERGOTERAPIE

12.04.2023

REZULTATUL selecției dosarelor pe baza îndeplinirii condițiilor de participare la concursul organizat pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a 1 (unui) post vacant de instructor ergoterapie cu studii medii (prevăzut la punctul 69 din Ordinul nr 1470/2011, cu modificări și completări ulterioare) din cadrul Compartimentului de terapie ocupațională
și ergoterapie


REZULTATUL selecției dosarelor pe baza îndeplinirii condițiilor de participare la concursul organizat pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a 5 posturi vacante de infirmieră debutantă, respectiv a câte unui post din cadrul Secției I – psihiatrie adulți, Secția IV – psihiatrie adulți, Secția VI – psihiatrie adulți, Secția VIII „Sanatoriu” și Compartimentul de medicină internă


REZULTATUL selecției dosarelor pe baza îndeplinirii condițiilor de participare la concursul organizat pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a 5 posturi vacante de asistent medical debutant cu studii postliceale, respectiv a câte unui post din cadrul Secției IV – Psihiatrie adulți, Secției V- Psihiatrie adulți, Compartimentului de medicină internă, Cabinetului de psihiatrie pediatrică al Ambulatoriului integrat spitalului și Compartimentului de terapie ocupațională și ergoterapie

10.04.2023

REZULTATE PROBĂ ELIMINATORIE – TEST-GRILĂ în cadrul concursului organizat pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a 1 (unui) post vacant de muncitor IV – instalator, activitatea de întreținere clădiri, instalații de apă, lumină și încălzire din cadrul Serviciului A.A.I.T.T.


04.04.2023

REZULTATUL selecției dosarelor pe baza îndeplinirii condițiilor de participare la concursul organizat pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a 1 (unui) post vacant de muncitor IV – instalator, activitatea de întreținere clădiri, instalații de apă, lumină și încălzire din cadrul Serviciului A.A.I.T.T.

28.03.2023

ERATĂ LA ANUNȚUL DE CONCURS NR.3220 DIN DATA DE 21.03.2023

Anunț concurs 5 posturi asistenți medicali debutanți, 5 posturi infirmiere debutante și 1 post instructor ergoterapie

FIȘA POSTULUI instructor de ergoterapie

FIȘA POSTULUI asistent medical generalist debutant

FIȘA POSTULUI infirmier debutant

21.03.2023

Anunt concurs instalator

17.03.2023

Centralizator rezultate finale șofer autosanitară II (ambulanță tip A2 – transport pacienți neasistați din cadrul Compartimentului Ambulanță TIP A2

15.03.2023

REZULTATE PROBĂ ELIMINATORIE – INTERVIU în cadrul concursului organizat pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a 1 (unui) post vacant de șofer autosanitară II, (autoambulanță tip A2 – transport pacienți neasistați) în cadrul Compartimentului Ambulanță TIP A2

CENTRALIZATOR REZULTATE FINALE ale concursului organizat pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unui post vacant de șofer II, în cadrul Serviciului Administrativ, Achiziții. întreținere, Transport (A.A.I.T.T.)

13.03.2023

Rezultate interviu de selecție – 1 post de șofer II – Serviciul A.A.I.T.T.

09.03.2023

Rezultate proba scrisă a concursului pentru ocuparea 1 post vacant de șofer autosanitară II

08.03.2023

REZULTATUL selecției dosarelor pe baza îndeplinirii condițiilor de participare la concursul organizat pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a postului de șef Serviciul Resurse Umane, Normare, Organizare, Salarizare (RUNOS)

07.03.2023

REZULTATE PROBĂ ELIMINATORIE – TEST-GRILĂ în cadrul concursului organizat pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a 1 (unui) post vacant de șofer II, în cadrul Serviciului Administrativ, Achiziții, întreținere, Transport (A.A.I.T.T.)

02.03.2023

REZULTATUL selecției dosarelor pe baza îndeplinirii condițiilor de participare la concursul organizat pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a 1 (unui) post vacant de șofer II, în cadrul Serviciului Administrativ, Achiziții, întreținere, Transport (A.Ă.I.T.T.).


REZULTATUL selecției dosarelor pe baza îndeplinirii condițiilor de participare la concursul organizat pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a 1 (unui) post vacant de șofer autosanitară II, (autoambulanță tip A2 – transport pacienți neasistați) în cadrul Compartimentului Ambulanță TIP A2

28.02.2023

Rezultate finale concurs as.med.pr. din cadrul Secției I, Secției a – III – a și Camera de Gadrdă

24.02.2023

REZULTATE PROBĂ ELIMINATORIE – INTERVIU în cadrul concursului organizat pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a 3 (trei) posturi vacante de asistent medical principal cu studii postliceale


REZULTATE FINALE CONCURS INFIRMIER

22.02.2023

Rezultate interviu de selecție pentru cele 4 posturi de infirmieră din cadrul secțiilor I,IV, VI și VIII Sanatoriu

Rezultate proba scrisă a concursului pentru ocuparea postului de infirmieră

20.02.2023

Rezultate proba eliminatorie – Testul Grilă de verificare a cunoștințelor la concursul de asistenți medicali principali din cadrul secțiilor I, III și Camera de Gardă


Anunț concurs post vacant de șef Seerviciu Resurse Umane, Normare, Organizare și Salarizare (R.U.N.O.S.)

15.02.2023

Rzultate selecție dosare înscriere infirmieră secția I a, secția 4, secția 6  și  secția VIII  SANATORIU

 

Rezultate selecție dosare  înscriere asistenți Secția I, Secția aIII a și Camera de Gardă

 
13.02.2023

Anunț concurs 1 post șofer II – serviciul AAITT și 1 post șofer  autosanitară II – autoambulanță tip A2 – transport pacienți neasistați.

27.01.2023

Anunț concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată.

 

09.09.2022

REZULTATE FINALE EXAMEN PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI DE MEDIC ȘEF SECȚIE A V A – PSIHIATRIE ADULȚI

08.09.2022

Rezultate proba clinică la examenul pentru ocuparea funcției de medic șef secția a V a – psihiatrie adulți


Rezultate examen medic șef secție a V a psihiatrie adulți


REZULTATE PROBA – TEST GRILĂ PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI VACANTE DE MEDIC SEF AL SECȚIEI A V A – PSIHIATRIE ADULTI

10.08.2022

REZULTATELE PROBEI SCRISE A EXAMENULUI DE PROMOVARE DIN FUNCȚIA DE STATISTICIAN ÎN FUNCȚIA DE STATISTICIAN PRINCIPAL DIN CADRUL SERVICIULUI DE EVALUARE Șl STATISTICĂ MEDICALĂ


REZULTATELE PROBEI SCRISE A EXAMENULUI DE PROMOVARE DIN FUNCȚIA DE ASISTENT MEDICAL DEBUTANT (S) ÎN FUNCȚIA DE ASISTENT MEDICAL (S) Șl INFIRMIERĂ DEBUTANTĂ ÎN FUNCȚIA DE INFIRMIERĂ DIN CADRUL COMPARTIMENTULUI DE MEDICINĂ INTERNĂ

09.08.2022

REZULTATELE ETAPEI ELIMINATORII – VERIFICAREA DOSARELOR DE ÎNSCRIERE LA EXAMENUL DE PROMOVARE INTERNĂ DIN FUNCȚIA DE ASISTENT MEDICAL DEBUTANT (S)ÎN FUNCȚIA DE ASISTENT MEDICAL (S) Șl INFIRMIERĂ DEBUTANTĂ ÎN FUNCȚIA DE INFIRMIERĂ DIN CADRUL COMPARTIMENTULUI DE MEDICINĂ INTERNĂ

REZULTATELE ETAPEI ELIMINATORII – VERIFICAREA DOSARULUI DE ÎNSCRIERE LA EXAMENUL DE PROMOVARE INTERNĂ DIN FUNCȚIA DE STATISTICIAN ÎN FUNCȚIA DE STATISTICIAN PRINCIPAL ÎN CADRUL SERVICIULUI DE EVALUARE Șl STATISTICĂ MEDICALĂ

01.08.2022

REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST DEBUTANT CU STUDII POSTLICEALE – SECȚIA A – III – A – PSIHIATRIE ADULȚI

29.07.2022

REZULTATE ETAPA A II A – INTERVIUL DE SELECȚIE AL CONCURSULUI DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST DEBUTANT CU STUDII POSTLICEALE – SECȚIA A – III – A – PSIHIATRIE ADULȚI

27.07.2022

REZULTATE CONTESTAȚIE LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE BRANCARDIER CU PROGRAM DE LUCRU ZILNIC DE 8 ORE, DE LUNI PÂNĂ VINERI


REZULTATE CONTESTAȚIE LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE BRANCARDIER CU PROGRAM DE LUCRU ÎN TURE DE 12 CU 24 ORE LIBERE


REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI DE BRANCARDIER DIN CADRUL SPITALULUI, DUPĂ REZOLVAREA CONTESTAȚIILOR

26.07.2022

REZULTATELE ETAPEI ELIMINATORII – PROBA SCRISĂ DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR LA CONCURSUL DE ASISTENT MEDICAL DEBUTANT (P.L.) – SECȚIA A – III – A – PSIHIATRIE ADULȚI

25.07.2022

REZULTATE ETAPA A II A – INTERVIUL DE SELECȚIE AL CONCURSULUI DE BRANCARDIER DIN CADRUL SPITALULUI


REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI DE ÎNGRIJITOARE CURĂȚENIE -COMPARTIMENTUL DE MEDICINĂ INTERNĂ


Anunț examen intern în vederea promovării


REZULTATE ETAPĂ ELIMINATORIE – VERIFICARE DOSAR ÎNSCRIERE LA CONCURSUL/EXAMENUL DE OCUPARE A FUNCȚIEI DE ȘEF SECȚIE (secția I -a, secția a III – a, secția a IV – a , secția a V-a, secția a VI – a )

22.07.2022

REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI DE ASISTENT MEDICAL DEBUTANT (P.L.) – COMPARTIMENTUL DE MEDICINĂ INTERNĂ, ASISTENT MEDICAL GENERALIST PRINCIPAL (P.L.) – SECȚIA A – III – A – PSIHIATRIE ADULȚI Șl ASISTENT MEDICAL GENERALIST PRINCIPAL (P.L.) – SECȚIA A – VI – A – PSIHIATRIE ADULȚI


REZULTATE ETAPA A II A – INTERVIUL DE SELECȚIE AL CONCURSULUI DE ÎNGRIJITOARE CURĂȚENIE – COMPARTIMENTUL DE MEDICINĂ INTERNĂ

21.07.2022

REZULTATE ETAPA A II A – INTERVIUL DE SELECȚIE AL CONCURSULUI DE ASISTENT MEDICAL DEBUTANT (P.L.) – COMPARTIMENTUL DE MEDICINĂ INTERNĂ, ASISTENT MEDICAL GENERALIST PRINCIPAL (P.L.) – SECȚIA A – III – A – PSIHIATRIE ADULȚI Șl ASISTENT MEDICAL GENERALIST PRINCIPAL (P.L.) – SECȚIA A – VI – A – PSIHIATRIE ADULȚI

19.07.2022

Rezultateetapă eliminatorie – proba scrisă a concursului de brancardier din cadrul spitalului


REZULTATE ETAPĂ ELIMINATORIE LA PROBA SCRISĂ A CONCURSULUI DE ÎNGRIJITOARE CURĂȚENIE – COMPARTIMENTUL DE MEDICINĂ INTERNĂ

18.07.2022

REZULTATE ETAPĂ ELIMINATORIE LA PROBA SCRISĂ A CONCURSULUI DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST UTANT (PL) – COMPARTIMENTUL DE MEDICINĂ INTERNĂ, ASISTENT MEDICAL GENERALIST PRINCIPAL (P.L.) – CȚIA A III – A PSIHIATRIE ADULȚI Și ASISTENT MEDICAL GENERALIST PRINCIPAL (P.L.) – SECȚIA A – VI – A – PSIHIATRIE ADULȚI


REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE MUNCITOR NECALIFICAT – SPAȚII VERZI DIN CADRUL SPITALULUI


REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE MUNCITOR I-BUCĂTAR DIN CADRUL BLOCULUI ALIMENTAR

15.07.2022

REZULTATELE ETAPEI ELIMINATORII – PROBA SCRISĂ DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR LA CONCURSUL DE MUNCITOR NECALIFICAT – SPAȚII VERZI DIN CADRUL SPITALULUI


Rezultatele etapei eliminatorii – proba scrisă de verificare a cunoștințelor la concursul de muncitor necalificat – spații verzi din cadrul spitalului


Rezultate etapa a II a interviul de selecție al concursului pentru ocuparea postului contractual vacant de muncitor I – bucătar din cadrul Blocului Alimentar


Rezultate etapă eliminatorie – proba scrisă de verificare a cunoștințelor la concursul de munictor I – bucătar din cadrul Blocului Alimentar

13.07.2022

08.07.2022

REZULTATE ETAPA ELIMINATORIE – VERIFICARE DOSAR INSCRIERE CONCURS MUNCITOR I – BUCATAR

REZULTATE ETAPA ELIMINATORIE -VERIFICARE DOSAR INSCRIERE CONCURS ÎNGRIJITOARE CURĂȚENIE COMP. MED. INTERNĂ

REZULTATE ETAPA ELIMINATORIE – VERIFICARE DOSAR INSCRIERE CONCURS BRANCARDIER 12h cu 24h

REZULTATE ETAPA ELIMINATORIE – VERIFICARE DOSAR INSCRIERE EXAMEN MUNCITOR NECALIFICAT – SPATII VERZI

REZULTATE ETAPA ELIMINATORIE -ERIFICARE DOSAR INSCRIERE CONCURS ASIST. MED. DEBUTANT – COMP.MED.INT

REZULTATE ETAPA ELIMINATORIE -VERIFICARE DOSAR INSCRIERE CONCURS ASIST.PRINC. SECT. III

REZULTATE ETAPA ELIMINATORIE -VERIFICARE DOSAR INSCRIERE CONCURS ASIST.PRINC. SECT.VI

REZULTATE ETAPA ELIMINATORIE -VERIFICARE DOSAR INSCRIERE CONCURS BRANCARDIER PROGRAM 8 ORE

08.07.2022

Anunt Concurs Medic Sef Sectie

Bibliografie pentru concursul_examenul de ocupare a functie de medic sef sectie

Tematica pentru concursul_examenul de ocupare a functie de medic sef sectie

TEME CADRU pentru proiectul de management

Grila de punctare a subiectelor

28.06.2022

Anunț concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unui post vacant de asistent medical debutant (P.L.) din cadrul secției a III a – psihiatrie adulți

23.06.2022

Anunț concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a următoarelor posturi:

    -1(un) post de îngrijitoare curățenie – Compartimentul de medicină internă al spitalului;

 -1(un) post de brancardier cu program de lucru zilnic de 8 ore, de luni până vineri;

   -1 (un) post de brancardier cu program de lucru în ture de 12 ore cu 24 ore liber.


Anunț concurs pe perioadă nedeterminată, următoarele posturi vacante:
    – 1 post – muncitor I – bucătar – în cadrul Blocului Alimentar;
   – 1 post – muncitor necalificat – spații verzi.


Anunț concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a următoarelor posturi vacante:
-1(un) post de asistent medicai principal (P.L.) -Secția a III a psihiatrie adulți.

-1(un) post de asistent medical principal (P.L.) – Secția a VI a psihiatrie adulți.

-1(un) post de asistent medical debutant (P.L.) -Compartimentul de medicină internă al spitalului.

10.06.2022

REZULTATELE FINALE ALE EXAMENULUI PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI VACANTE DE DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL, FUNCȚIE SPECIFICĂ COMITETULUI DIRECTOR


REZULTATELE PROBEI INTERVIULUI DE SELECȚIE LA EXAMENUL PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI VACANTE DE DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL, FUNCȚIE SPECIFICĂ COMITETULUI DIRECTOR


REZULTATELE PROBEI SUSȚINERII PROIECTULUI DE MANAGEMENT LA EXAMENUL PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI VACANTE DE DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL DIN CADRUL SPITALULUI, FUNCȚIE SPECIFICĂ COMITETULUI DIRECTOR


REZULTATELE PROBEI – TESTULUI GRILĂ PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI VACANTE DE DIRECTOR FINANCIAR – CONTABIL DIN CADRUL SPITALULUI, FUNCȚIE SPECIFICĂ COMITETULUI DIRECTOR


REZULTATE FINALE EXAMEN OCUPARE FUNCȚIE TEMPORAR VACANTĂ DE ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL SEF SECȚIE DIN CADRUL SECȚIEI A-VII- A-PSIHIATRIE CRONICI


REZULTATE FINALE EXAMEN OCUPARE FUNCȚII VACANTE DE ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL SEF DIN CADRUL SECȚIILOR SPITALULUI

09.06.2022

REZULTATE ETAPA A – II – A – INTERVIU DE SELECȚIE LA EXAMENUL DE ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL SEF DIN CADRUL SECȚIEI A-VII-A- PSIHIATRIE CRONICI


REZULTATE ETAPA A-II – A – INTERVIU DE SELECȚIE LA EXAMENUL DE ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL SEF DIN CADRUL SECȚIILOR SPITALULUI


REZULTATELE ETAPEI ELIMINATORII – PROBA SCRISĂ DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR LA EXAMENUL DE ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL ȘEF DIN CADRUL SECȚIILOR l-A- PSIHIATRIE ADULȚI, A-III-A-PSIHIATRIE ADULȚI, A-V-A-PSIHIATRIE ADULȚI Șl A-VI-A-PSIHIATRIE


REZULTATE ETAPA ELIMINATORIE – PROBA SCRISA DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR LA EXAMENUL DE ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL SEF DIN CADRUL SECȚIEI A-VII-A- PSIHIATRIE ADULȚI

02.06.2022

REZULTATE ETAPĂ ELIMINATORIE – VERIFICARE DOSARE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL ORGANIZAT PENTRU OCUPAREA FUNCȚIILOR CONTARCTUAL VACANTE DE ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL ȘEF SECȚIE DIN CADRUL SECȚIILOR I- PSIHIATRIE ADULȚI, A-III-A-PSIHIATRIE ADULȚI, A-V-APSIHIATRIE ADULTI SI A-VI-A-PSIHIATRIE ADULȚI


REZULTATE ETAPĂ ELIMINATORIE – VERIFICARE DOSAR ÎNSCRIERE LA CONCURSUL ORGANIZAT PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI TEMPORAR VACANTE DE ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL ȘEF SECȚIE A-VII-A – PSIHIATRIE CRONICI


REZULTATUL VERIFICĂRII DOSARULUI DE ÎNSCRIERE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL

26.05.2022

REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE ASISTENT MEDICAL DE LABORATOR CU STUDII P.L. DIN CADRUL LABORATORULUI DE ANALIZE MEDICALE AL SPITALULUI

25.05.2022

REZULTATE ETAPA A II A – INTERVIU DE SELECȚIE A CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE ASISTENT MEDICAL DE LABORATOR CU STUDII P.L. DIN CADRUL LABORATORULUI DE ANALIZE MEDICALE AL SPITALULUI


REZULTATE ETAPĂ ELIMINATORIE – PROBĂ SCRISĂ DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE ASISTENT MEDICAL CU STUDII P.L. DIN CADRUL LABORATORULUI DE ANALIZE MEDICALE AL SPITALULUI

24.05.2022

Anunț concurs pentru ocuparea, pe perioadă determinată de 3 ani de la data încadrării, a 1 (unei) funcții contractual temporar vacantă de conducere, respectiv de asistent medical principal șefi din cadrul secției a – VII – a – psihiatrie cronici

18.05.2022

REZULTATE ETAPĂ ELIMINATORIE – VERIFICARE DOSAR ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE ASISTENT MEDICAL DE LABORATOR DIN CADRUL LABORATORULUI DE ANALIZE MEDICALE AL SPITALULUI

17.05.2022

Concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a 4 (patru) funcții contractual vacante de conducere, respectiv de asistenți medicali principali șefi din cadrul secțiilor I – a – psihiatrie adulți, a- III – a, – psihiatrie adulți, a – V – a – psihiatrie adulți și a – VI – a – psihiatrie adulți.


Concursul/ examenul, pentru ocuparea funcției de Director Financiar – Contabil, funcție specifică Comitetului Director al Spitalului de Psihiatrie Voila Câmpina

03.05.2022

Concurs ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a 1 (un) post contractual vacant de asistent medical de laborator cu studii P.L. din cadrul laboratorului de analize medicale al spitalului

29.04.2022

REZULTATELE PROBEI SCRISE LA EXAMENUL DE PROMOVARE DIN FUNCȚIA DE INFIRMIERĂ DEBUTANTĂ ÎN FUNCȚIA DE INFIRMIERĂ DIN CADRUL SECȚIEI A – V – A – PSIHIATRIE ADULȚI

26.04.2022

Rezultatele etapei eliminatorii – verificarea dosarului de înscriere la examenul de promovare internă din funcția de infirmieră debutantă în funcția de infirmieră din cadrul secției a – V – a – psihiatrie adulți

11.04.2022

Anunt examen promovare internă din funcția de infirmieră debutantă în funcția de infirmieră din cadrul secției a V a psihiatrie adulți

07.04.2022

REZULTATELE FINALE ALE EXAMENULUI PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI CONTRACTUALE VACANTE DE ȘEF SERVICIU, SPECIALITATEA ECONOMIST, DIN CADRUL SERVICIULUI DE RESURSE UMANE, NORMARE, ORGANIZARE Șl SALARIZARE

06.04.2022

REZULTATE ETAPA A II A – INTERVIU DE SELECȚIE AL EXAMENULUI PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI CONTRACTUALE VACANTE DE ȘEF SERVICIU, SPECIALITATEA ECONOMIST, DIN CADRUL SERVICIULUI DE RESURSE UMANE, NORMARE, ORGANIZARE Șl SALARIZARE


REZULTATE ETAPĂ ELIMINATORIE – PROBĂ SCRISĂ DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR LA EXAMENUL PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI CONTRACTUALE VACANTE DE ȘEF SERVICIU, SPECIALITATEA ECONOMIST, DIN CADRUL SERVICIULUI DE RESURSE UMANE, NORMARE, ORGANIZARE Șl SALARIZARE

30.03.2022

REZULTATE ETAPĂ ELIMINATORIE – VERIFICARE DOSAR ÎNSCRIERE LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI CONTRACTUAL VACANTE DE SEF SERVICIU DIN CADRUL SERVICIULUI R.U.N.O.S.

28.03.2022

VERIFICAREA DOSARELOR DE ÎNSCRIERE DEPUSE PENTRU OCUPAREA PRIN TRANSFER LA CERERE A POSTULUI DE MEDIC PRIMAR, ÎN SPECIALITATEA EPIDEMIOLOGIE, DIN CADRUL S.P.I.A.A.M.

21.03.2022

ANUNȚ PRIVIND OCUPAREA PRIN TRANSFER LA CERERE A POSTULUI VACANT DE MEDIC PRIMAR ÎN SPECIALITATEA EPIDEMIOLOGIE DIN CADRUL COMPARTIMENTULUI S.P.I.A.A.M.

18.03.2022

VERIFICAREA DOSARELOR DE ÎNSCRIERE DEPUSE PENTRU OCUPAREA PRIN TRANSFER LA CERERE A POSTULUI DE MEDIC PRIMAR, ÎN SPECIALITATEA EPIDEMIOLOGIE, DIN CADRUL S.P.I.A.A.M.

15.03.2022

ANUNȚ PRIVIND OCUPAREA PRIN CONCURS A FUNCȚIEI CONTRACTUALE – ȘEF SERVICIU R.U.N.O.S.

10.03.2022

ANUNȚ PRIVIND OCUPAREA PRIN TRANSFER LA CERERE A POSTULUI VACANT DE MEDIC PRIMAR ÎN SPECIALITATEA EPIDEMIOLOGIE DIN CADRUL COMPARTIMENTULUI S.P.I.A.A.M.

11.02.2022

REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE INFIRMIERĂ DIN CADRUL SECȚIEI AVA PSIHIATRIE ADULTI

10.02.2022

REZULTATE ETAPA A II A – INTERVIU DE SELECȚIE LA CONCURSUL DE INFIRMIERĂ DIN CADRUL SECȚIEI A – V – A PSIHIATRIE ADULȚI

04.02.2022

REZULTATE ETAPĂ ELIMINATORIE – PROBA SCRISĂ DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR LA CONCURSUL DE INFIRMIERĂ DIN CADRUL SECȚIEI A – V – A – PSIHIATRIE ADULȚI


REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT
DE ASISTENT MEDICAL DE LABORATOR CU STUDII P.L. DIN CADRUL LABORATORULUI DE
ANALIZE MEDICALE AL SPITALULUI


REZULTATE ETAPA A II A – INTERVIU DE SELECȚIE A CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE ASISTENT MEDICAL DE LABORATOR CU STUDII P.L. DIN CADRUL LABORATORULUI DE ANALIZE MEDICALE AL SPITALULUI

03.02.2022

REZULTATE ETAPA A II A – INTERVIU DE SELECȚIE A CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE ASISTENT MEDICAL DE LABORATOR CU STUDII P.L. DIN CADRUL LABORATORULUI DE ANALIZE MEDICALE AL SPITALULUI


REZULTATE ETAPĂ ELIMINATORIE – PROBĂ SCRISĂ DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE ASISTENT MEDICAL CU STUDII P.L. DIN CADRUL LABORATORULUI DE ANALIZE MEDICALE AL SPITALULUI

27.01.2022

REZULTATE ETAPĂ ELIMINATORIE – VERIFICARE DOSAR ÎNSCRIERE LA CONCURS- INFIRMIERĂ ÎN CADRUL SECȚIEI a – V – a – PSIHIATRIE ADULȚI


REZULTATE ETAPĂ ELIMINATORIE – VERIFICARE DOSAR ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE ASISTENT MEDICAL DE LABORATOR DIN CADRUL LABORATORULUI DE ANALIZE MEDICALE AL SPITALULUI

11.01.2022

Anunț angajare –  1 (un) post contractual vacant de asistent medical de laborator cu studii P.L. din cadrul laboratorului de analize medicale al spitalului.

Anunț angajare – 1 (un) post contractual vacant de infirmieră din cadrul secției a – V – a – psihiatrie adulți.FUNC

04.11.2021

REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI DE INFIRMIERĂ DEBUTANTĂ DIN CADRUL COMPARTIMENTULUI DE MEDICINĂ
INTERNĂ AL SPITALULUI


03.11.2021

REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST DEBUTANT CU STUDII
SUPERIOARE Șl ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL CU STUDII POSTLICEALE DIN CADRUL COMPARTIMENTULUI DE MEDICINĂ INTERNĂ AL SPITALULUI


REZULTATE ETAPA A II A – INTERVIUL DE SELECȚIE AL CONCURSULUI DE INFIRMIERĂ DEBUTANTĂ DIN CADRUL COMPARTIMENTULUI DE MEDICINĂ INTERNĂ AL SPITALULUI


02.11.2021

REZULTATE ETAPA A II A – INTERVIUL DE SELECȚIE AL CONCURSULUI DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST DEBUTANT CU STUDII SUPERIOARE Șl ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL CU STUDII POSTLICEALE DIN CADRUL COMPARTIMENTULUI DE MEDICINĂ INTERNĂ AL SPITALULUI


REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI DE MASEUR DIN CADRUL LABORATORULUI DE RECUPERARE, MEDICINĂ FIZICĂ Șl BALNEOLOGIE AL SPITALULUI


01.11.2021

REZULTATE ETAPA A lI A – INTERVIUL DE SELECȚIE AL CONCURSULUI DE MASEUR DIN CADRUL LABORATORULUI DE RECUPERARE, MEDICINĂ FIZICĂ Șl BALNEOLOGIE AL SPITALULUI


28.10.2021

REZULTATE ETAPA ELIMINATORIE – PROBA SCRISĂ DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR LA CONCURSUL DE INFIRMIERĂ DEBUTANTĂ DIN CADRUL COMPARTIMENTULUI DE MEDICINĂ INTERNĂ AL
SPITALULUI


27.10.2021

REZULTATE ETAPA ELIMINATORIE – PROBA SCRISĂ DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR LA CONCURSUL DE ASISTENT MEDICAL DEBUTANT CU STUDII SUPERIOARE Șl ASISTENTMEDICAL PRINCIPAL DIN CADRUL COMPARTIMENTULUI DE MEDICINĂ INTERNĂ AL SPITALULUI

26.10.2021

Rezultate etapa eliminatorie – proba scrisă de verificare a cunoștințelor la concursul de maseur din cadrul laboratorului de recuperare , medicină fizică și balneologie al spitalului


20.10.2021

Rezultate etapa eliminatorie – verificare dosare inscriere infirmiere debutante


Rezultate etapa eliminatorie – verificare dosare inscriere asistenti


Rezultate etapa eliminatorie – verificare dosare înscriere maseur


19.10.2021

Rezultate etapa eliminatorie – proba scrisă de verificare a cunoștințelor la examenul de promovare în funcția de muncitor I – lăcătuș mecanic


18.10.2021

Rezultate proba scrisă de verificare a cunoțtințelor la examenul de promovare – asistenți medicali


15.10.2021

Rezultate etapa eliminatorie dosare inscriere la examenul de promovare


12.10.2021

VERIFICAREA DOSARELOR DE ÎNSCRIERE DEPUSE PENTRU OCUPAREA PRIN TRANSFER LA CERERE A POSTULUI VACANT DE MEDIC SPECIALIST, ÎN SPECIALITATEA MEDICINĂ INTERNĂ DIN CADRUL COMPARTIMENTULUI DE MEDICINĂ INTERNĂ AL SPITALULUI


05.10.2021

ANUNȚ CONCURS

– 1 (un) post de asistent medical generalist debutant cu studii superioare în cadrul Compartimentulului de Medicină Internă al spitalului
-2 (două) posturi de asistent medical generalist principal cu studii postliceale în cadrul Compartimentului de Medicină Internă al spitalului
-2 (două) posturi de infirmieră debutantă în cadrul Compartimentului de Medicină Internă al spitalului
-1 (un) post de maseur în cadrul Laboratorului de recuperare, medicină fizică și balneologie al spitalului


ANUNȚ ocuparea prin transfer a 1 (unui) post de medic specialist în specialitatea medicină internă din cadrul Compartimentului de Medicină Internă al spitalului.


04.10.2021

Anunț examen promovare internă


02.09.2021

REZULTATELE FINALE ALE EXAMENULUI PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI VACANTE DE DIRECTOR DE ÎNGRIJIRI, FUNCȚIE SPECIFICĂ COMITETULUI DIRECTOR


01.09.2021

REZULTATELE PROBEI INTERVIULUI DE SELECȚIE LA EXAMENUL PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI VACANTE DE DIRECTOR DE ÎNGRIJIRI, FUNCȚIE SPECIFICĂ COMITETULUI DIRECTOR


REZULTATELE PROBEI SUSȚINERII PROIECTULUI DE MANAGEMENT LA EXAMENUL PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI VACANTE DE DIRECTOR DE ÎNGRIJIRI DIN CADRUL SPITALULUI, FUNCȚIE SPECIFICĂ COMITETULUI DIRECTOR


REZULTATELE PROBEI – TESTULUI GRILĂ PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI VACANTE DE DIRECTOR DE ÎNGRIJIRI DIN CADRUL SPITALULUI, FUNCȚIE SPECIFICA COMITETULUI DIRECTOR


25.08.2021

Rezultate etapa I, dosar înscriere la examenul pentru ocuparea funcției de director de îngrijiri


10.08.2021

Anunț concurs pentru ocuparea funcției de DIRECTOR DE ÎNGRIJIRI


04.08.2021

REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE SPĂLĂTOREASĂ DIN CADRUL SPĂLĂTORIEI SPITALULUI


03.08.2021

REZULTATE ETAPA A II A – INTERVIU DE SELECȚIE AL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE SPĂLĂTOREASĂ DIN CADRUL SPĂLĂTORIEI SPITALULUI


29.07.2021

Rezultate finale examen post inginer specialist IA, cu 1/2 normă din cadrul serviciului AAITT


Rezultate proba scrisă concurs spălătoreasă


28.07.2021

REZULTATE ETAPA A II A – INTERVIU DE SELECȚIE AL EXAMENULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE INGINER SPECIALIST IA, CU 1/2 NORMĂ, DIN CADRUL SERVICIULUI A.A.I.T.T.


REZULTATE ETAPA ELIMINATORIE – PROBA SCRISĂ DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR LA EXAMENUL PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INGINER SPECIALIST IA, CU 1/2 NORMĂ, DIN CADRUL SERVICIULUI A.A.I.T.T.


21.07.2021

Rezultate etapă eliminatorie – inginer IA


Rezultate etapă eliminatorie – spălătoreasă


06.07.2021

Anunt concurs spălătoreasă perioadă nedeterminată a 1 (unui) post vacant de spălătoreasă din cadrul Spălătoriei spitalului.


Anunț concurs inginer IA cu 1,5 normă  –1 (unui) post vacant de inginer specialist IA, cu 1/2 normă, din cadrul Serviciului A.A.I.T.T.


01.07.2021

REZULTATE FINALE CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI TEMPORAR VACANT DE ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL DIN CADRUL SECȚIEI A – III – A – PSIHIATRIE ADULTI


30.06.2021

REZULTATE ETAPA A II A – INTERVIU DE SELECȚIE A CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA
POSTULUI TEMPORAR VACANT DE ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL DIN CADRUL SECȚIEI A – III – A –
PSIHIATRIE ADULȚI


24.06.2021

REZULTATE ETAPĂ ELIMINATORIE – PROBĂ SCRISĂ DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR LA
CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTULUI TEMPORAR VACANT DE ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL DIN
CADRUL SECȚIEI A-III-A PSIHIATRIE ADULȚI


16.06.2021

REZULTATE ETAPĂ ELIMINATORIE – VERIFICARE DOSARE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTULUI TEMPORAR VACANT DE ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL DIN CADRUL SECȚIEI A – III – A – PSIHIATRIE ADULTI


11.06.2021

Rezultatele finale ale concursului pentru ocuparea postului temporar vacant de spălătoreasă din cadrul spălătoriei spitalului


10.06.2021

Rezultate etapa a – II – a – interviu de selecție al concursului pentru ocuparea postului temporar vacant de spălătoreasă din cadrul spălătoriei spitalului


08.06.2021

Anunț concurs post temporar vacant de asistent medical principal – Secția a – III – a – psihiatrie adulți

Bibliografie

Formular inscriere

Fisa de post


04.06.2021

Rezultate etapă eliminatorie – proba scrisă de verificare a cunoștințelor la concursul pentru ocuparea postului temporar vacant de spălătoreasă


27.05.2021

REZULTATELE FINALE LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE DE INFIRMIERĂ, RESPECTIV 1 POST DE INFIRMIERĂ – SECȚIA A- V – A – PSIHIATRIE ADULȚI Șl 1 POST INFIRMIERĂ DEBUTANTĂ – SECȚIA A – III – A – PSIHIATRIE ADULTI


VERIFICAREA DOSARELOR DE ÎNSCRIERE DEPUSE PENTRU OCUPAREA PRIN TRANSFER LA CERERE
A POSTULUI DE MEDIC SPECIALIST, ÎN SPECIALITATEA PSIHIATRIE DIN CADRUL SECȚIEI A – IV – A –
PSIHIATRIE ADULTI


26.05.2021

REZULTATE ETAPA A II A – INTERVIUL DE SELECȚIE AL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE DE INFIRMIERĂ , RESPECTIV 1 POST DE INFIRMIERĂ – SECȚIA A – V – A – PSIHIATRIE ADULTI SI 1 POST DE INFIRMIERĂ DEBUTANTĂ – SECȚIA A – III – A – PSIHIATRIE ADULTI


REZULTATELE FINALE LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE REFERENT DE SPECIALITATE II DIN CADRUL SERVICIULUI A.A.I.T.T.


REZULTATE ETAPĂ ELIMINATORIE – VERIFICARE DOSAR ÎNSCRIERE LA CONCURS – 1 (un) POST TEMPORAR VACANT DE SPĂLĂTOREASĂ DIN CADRUL SPĂLĂTORIEI SPITALULUI


25.05.2021

Rezultate etapa a – II – a interviu de selecție concurs referent de specialitatea II – Serviciu AAITT


21.05.2021

REZULTATE ETAPA ELIMINATORIE – PROBA SCRISĂ DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE DE INFIRMIERĂ, RESPECTIV 1 POST DE INFIRMIERĂ – SECȚIA A -V – A – PSIHIATRIE ADULȚI Șl 1 POST DE INFIRMIERĂ DEBUTANTĂ – SECȚIA A – III – A – PSIHIATRIE ADULȚI


20.05.2021

Rezultate proba scrisă concurs referent de specialitate II din cadrul cerviciului AAITT


Anunț transfer medic specialist


18.05.2021

Anunt concurs ocupare pe perioada determinata un post de spalatoreasa


14.05.2021

Rezultate etapă eliminatorie verificare dosare inscriere concurs referent II – AAITT


Rezultate etapă eliminitarie verificare dosare înscriere concurs infirmieră deb S3 și inf S5


27.04.2021

Anunț concurs – 1 (un) post de infirmieră debutantă – secția a III – a și 1 post infirmieră – secția a V – a


Anunț concurs – 1 (un) post de referent de specialitate II – Serviciul A.A.I.T.T.


22.04.2021

REZULTATE FINALE EXAMEN OCUPARE FUNCTIA DE FARMACIST ȘEF


REZULTATE PROBA CLINICĂ EXAMEN PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI DE FARMACIST ȘEF


REZULTATE PROBA SCRISĂ EXAMEN PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI DE FARMACIST ȘEF


21.04.2021

REZULTATE FINALE CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI TEMPORAR VACANT DE ASISTENT MEDICAL DE LABORATOR DIN CADRUL LABORATORULUI DE ANALIZE MEDICALE AL SPITALULUI


REZULTATE FINALE CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI TEMPORAR VACANT DE ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST DIN CADRUL SECȚIEI A – VII – A PSIHIATRIE CRONICI


20.04.2021

REZULTATE ETAPA A II A – INTERVIU DE SELECȚIE A CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI TEMPORAR VACANT DE ASISTENT MEDICAL DE LABORATOR DIN CADRUL LABORATORULUI DE ANALIZE MEDICALE AL SPITALULUI


Rezultate etapa aIIa interviu de selecție asistent medical principal secția a VII a psihiatrie cronici


15.04.2021

REZULTATE FINALE – CONCURS MEDIC SPECIALIST PSIHIATRIE – SECȚIA A II – A


REZULTATE PROBĂ CLINICĂ – CONCURS MEDIC SPECIALIST PSIHIATRIE – SECȚIA A II – A


REZULTATE PROBĂ SCRISĂ – CONCURS MEDIC SPECIALIST PSIHIATRIE – SECȚIA A II – A


14.04.2021

Rezultate proba scrisa asistent medical principal secția a – VII – a – psihiatrie cronici


Rezultate proba scrisă asistent medical de laborator


07.04.2021

REZULTATE ETAPĂ ELIMINATORIE – VERIFICARE DOSAR ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE ASISTENT MEDICAL DE LABORATOR DIN CADRUL LABORATORULUI DE ANALIZE MEDICALE AL SPITALULUI

REZULTATE ETAPĂ ELIMINATORIE – VERIFICARE DOSAR ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL DIN CADRUL SECȚIEI A – VII – A – PSIHIATRIE CRONICI


30.03.2021

Anunț concurs post temporar vacant de asistent  mededical de laborator si asistent medical Secția a – VII – a


23.03.2021

Rezultate verificare dosare de inscriere la concursul organizat pentru ocuparea postului de medic specialist

Rezultate verificare dosare de inscriere la examenul organizat pentru ocuparea functiei de farmacist sef


09.03.2021

Rezultate finale concurs infirmieră S1 și S4


05.03.2021

Anunt concurs ocupare post de medic specialist psihiatrie – sectia a II – a

Tematica concurs ocupare post de medic specialist psihiatrie

Anunt concurs ocupare funcție de farmacist șef

Tematica si bibliografia – concurs ocupare funcția de farmacist șef


03.03.2021

REZULTATE ETAPA ELIMINATORIE – PROBA SCRISĂ DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR LA CONCURSUL DE INFIRMIERĂ DIN CADRUL SPITALULUI


24.02.2021

REZULTATELE FINALE ALE EXAMENULUI PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI VACANTE DE DIRECTOR MEDICAL

REZULTATE PROBA INTERVIULUI DE SELECȚIE LA EXAMENUL PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI VACANTE DE DIRECTOR MEDICAL

REZULTATE PROBĂ SUSȚINERE PROIECT DE MANAGEMENT LA EXAMENUL PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI VACANTE DE DIRECTOR MEDICAL

REZULTATE PROBA – TEST GRILĂ – PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI VACANTE DE DIRECTOR MEDICAL

REZULTATE ETAPĂ ELIMINATORIE – VERIFICARE DOSARE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE INFIRMIERĂ DIN CADRUL SPITALULUI


17.02.2021

Rezultate etapa I, verificare dosare inscriere concurs – Director medical


09.02.2021

ANUNȚ CONCURS

-1 (un) post de infirmieră, secția I – a – psihiatrie adulți;
-1 (un) post de infirmieră, secția a – IV – a – psihiatrie adulți;

BIBLIOGRAFIE

FIȘA POSTULUI

FORMULAR DE ÎNSCRIERE LA CONCURS


02.02.2021

Anunț concurs

 • concurs pentru ocuparea funcției de DIRECTOR MEDICAL, funcție specifică comitetului director.

Tematica și bibliografia pentr ocuparea funcției de director medical

Teme-cadru pentru proiectul de specialitate – director medical

Cerere înscriere concurs

Declarație pe proprie dăspundere

Metodologie concurs director medical


26.01.2021

REZULTATELE FINALE LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE REFERENT DE SPECIALITATE II DIN CADRUL SERVICIULUI A.A.I.T.T.


25.01.2021

REZULTATE ETAPA A II A – INTERVIUL DE SELECȚIE AL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE REFERENT DE SPECIALITATE II DIN CADRUL SERVICIULUI A.A.I.T.T.


20.01.2021

REZULTATE ETAPA ELIMINATORIE – PROBA SCRISĂ DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE REFERENT DE SPECIALITATE II DIN CADRUL SERVICIULUI A.A.I.T.T.


15.01.2021

REZULTATE FINALE CONCURS ORGANIZAT PENTRU OCUPAREA POSTULUI CONTRACTUAL VACANT DE MEDIC SPECIALIST DIN CADRUL STRUCTURII DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SERVICIILOR DE SĂNĂTATE


14.01.2021

REZULTAT ETAPA A II A- INTERVIU LA CONCURSUL ORGANIZAT PENTRU OCUPAREA POSTULUI CONTRACTUAL VACANT DE MEDIC SPECIALIST DIN CADRUL STRUCTURII DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SERVICIILOR DE SĂNĂTATE


13.01.2021

REZULTATE ETAPĂ ELIMINATORIE – VERIFICARE DOSAR ÎNSCRIERE LA CONCURS – POST VACANT DE REFERENT II DIN CADRUL SERVICIULUI A.A.I.T.T. AL SPITALULUI


11.01.2021

REZULTATELE ETAPEI ELIMINATORII – PROBĂ SCRISĂ DE VERIFICARE A CUNȘTINȚELOR LA CONCURSUL ORGANIZAT PENTRU OCUPAREA POSTULUI CONTRACTUAL VACANT DE MEDIC SPECIALIST DIN CADRUL STRUCTURII DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SERVICIILOR DE SĂNĂTATE


05.01.2021

REZULTATE FINALE CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCȚIILOR CONTRACTUAL VACANTE DE MUNCITORI DIN CADRUL SERVICIULUI A.A.I.T.T. AL SPITALULUI

REZULTATE ETAPA a II a – INTERVIU DE SELECȚIE AL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA FUNCTIILOR CONTRACTUAL VACANTE DE MUNCITORI DIN CADRUL SERVICIULUI A.A.I.T.T AL SPITALULUI


04.01.2021

REZULTATE FINALE CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI CONTRACTUAL VACANTE DE ȘEF SERVICIU A.A.I.T.T. DIN CADRUL SPITALULUI

REZULTAT ETAPA A II A – INTERVIU DE SELECȚIE AL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI CONTRACTUAL VACANTE DE ȘEF SERVICIU A.A.I.T.T. DIN CADRUL SPITALULUI

29.12.2020

REZULTATE ETAPĂ ELIMINATORIE – PROBĂ SCRISĂ DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR LA CONCURSUL DE MUNCITORI DIN CADRUL SERVICIULUI A.A.I.T.T.

ANUNT CONCURS

 • 1 (unui) POST VACANT DE REFERENT DE SPECIALITATE II DIN CADRUL SERVICIULUI A.A.I.T.T

BIBLIOGRAFIE

FIȘĂ DE POST

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

24.12.2020

REZULTATE FINALE CONCURS DE ASISTENT MEDICAL DEBUTANT / PRINCIPAL DIN CADRUL SPITALULUI

23.12.2020

Rezultate etapa a – II -a – interviu de selecție la concursul de îngrijitoare curățenie din cadrul spitalului

22.12.2020

REZULTATE ETAPA A IIA – INTERVIU DE SELECȚIE AL CONCURSULUI DE ASISTENT MEDICAL DEBUTANT / PRINCIPAL DIN CADRUL SPITALULUI

18.12.2020

Rezultate etapa eliminatorie proba scrisa de verificare a cunostințelor la concursul de infirmieră ingrijitoare curătenie din cadrul spitalului

16.12.2020

REZULTATE ETAPĂ ELIMINATORIE – VERIFICARE DOSAR ÎNSCRIERE LA CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI CONTRACTUAL VACANTE DE ȘEF SERVICIU ADMINISTRATIV, ACHIZIȚII, ÎNTREȚINERE Șl TRANSPORT

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR  ÎNSCRIȘI LA CONCURSUL ORGANIZAT PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE DE ASISTENT MEDICAL DEBUTANT/PRINCIPAL

24.11.2020

ANUNȚ CONCURS

 • 1 (un) post de infirmieră, secția a-IV-a – psih adulți;
 • 2 (două) posturi de îngrijitoare curățenie, secția a-IV-a – psih adulți;
 • 1 (un) post de îngrijitoare curățenie, compartimenul de psihiatrie pediatrică.

GDPR – informare privind protecția datelor cu caracter personal

BIBLIOGRAFIE – la concursul pentru ocuparea postului vacant de infirmieră din cadrul secției a-IV-a – psihiatrie adulți

BIBLIOGRAFIE – la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de îngrijitoare curățenie din cadrul secției a-IV-a – psihiatrie adulți și a compartimentului de psihiatrie pediatrică

FORMULAR DE ÎNSCRIERE LA CONCURS

FIȘA POSTULUI – infirmieră

ANEXA 1 – LA FIȘA POSTULUI

FIȘA POSTULUI – îngrijitoare curățenie

ANEXA 1 – LA fișa postului

GDPR – informare privind protecția datelor cu caracter personal

ANUNȚ CONCURS

 • 1 (un) post de asistent medical generalist principal – secția a-II-a – psih adulți;
 • 2 (două) posturi de asistent medical generalist debutant – secția a-II-a psih adulți;
 • 1 (un) post de asistent medical generalist principal – secția a-VI-a – psih adulți;
 • 1 (un) post de asistent medical generalist debutant – compartimentul de psihiatrie pediatrică.

GDPR – informare privind protecția datelor cu caracter personal

BIBLIOGRAFIE concurs asistent medical generalist cu studii P.L.

FORMULAR DE ÎNSCRIERE LA CONCURS

FIȚĂ DE POST – asistent medical generalist principal cu studii P.L.

ANEXA 1 la fișa postului

FIȘĂ DE POST – asistent medical debutant cu studii P.L.

ANEXA 1 – la fișa postului

30.10.2020

REZULTATE ETAPĂ ELIMINATORIE – PROBA SCRISĂ DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR LA EXAMENUL DE PROMOVARE ÎN FUNCȚIA DE MUNCITOR I, II Șl III DIN CADRUL BLOCULUI ALIMENTAR

28.10.2020

REZULTATE ETAPĂ ELIMINATORIE – PROBA SCRISĂ DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR LA EXAMENUL DE PROMOVARE ÎN FUNCȚIA DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST CU STUDII P.L. DIN CADRUL COMPARTIMENTULUI DE ERGOTERAPIE AL SPITALULUI ȘI AMBULANȚEI TIP A2 – TRANSPORT PACIENȚI

REZULTATE ETAPĂ ELIMINATORIE – PROBA SCRISĂ DE VERIFICARE A CUNOȘTINEȚELOR LA EXAMENUL DE PROMOVARE ÎN FUNCȚIA DE KINETOTERAPEUT PRINCIPAL DIN CADRUL LABORATORULUI B.F.T.

27.10.2020

REZULTATE ETAPĂ ELIMINATORIE – VERIFICARE DOSAR ÎNSCRIERE LA EXAMENUL DE PROMOVARE – Kinetoterapie principal din cadrul laboratorului de recuperare, medicină fizică și balneologie al spitaluluipt – Rezultate dosare înscriere Kinetoterapeut

REZULTATE ETAPĂ ELIMINATORIE – VERIFICARE DOSAR ÎNSCRIERE DOSAR ÎNSCRIERE LA EXAMENUL DE PROMOVARE – ASISTENT MEDICAL GENERALIST (P.L.) – COMPARTIMENTUL DE ERGOTERAPIE ȘI AMBULANȚĂ TIP A2 – TRANSPORT PACIENȚI

REZULTATE ETAPĂ ELIMINATORIE – VERIFICARE DOSAR ÎNSCRIERE LA EXAMENUL DE PROMOVARE – muncitor I, II și III din cadrul Bpt – Rezultate dosar înscriere m I,II și III Bloc Alimentar

14.10.2020

VERIFICAREA DOSARELOR DE ÎNSCRIERE DEPUSE PENTRU OCUPAREA PRIN TRANSFER LA CERERE a 3 (trei) POSTURI DE INFIRMIERĂ DIN CADRUL SECȚIEI I – PSIHIATRIE ADULȚI, a-IV-a PSIHIATRIE ADULȚI ȘI a-VII-a – PSIHIATRIE CRONICI

12.10.2020

ANUNȚ EXAMEN PROMOVARE INTERNĂ

BIBLIOGRAFIE EXAMEN PROMOVARE ÎN GRADUL PROFESIONAL DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST (P.L.)

BIBLIOGRAFIE EXAMEN PROMOVARE ÎN GRADUL PROFESIONAL DE KINETOTERAPEUT PRINCIPAL (S)

BIBLIOGRAFIE EXAMEN PROMOVARE ÎN GRADUL PROFESIONAL DE MUNCITOR I, II ȘI III – BLOC ALIMENTAR

FIȘĂ de POST – ASISTENT MEDICAL CU STUDII P.L.

FIȘA POSTULUI – KINETOTERAPEUT

FIȘĂ de POST – MUNCITOR I

06.10.2020

ANUNȚ PRIVIND OCUPAREA PRIN TRANSFER LA CERERE A 3 (trei) POSTURI VACANTE DE INFIRMIERĂ

CERERE DE TRANSFER

FIȘA POSTULUI

03.09.2020

VERIFICAREA DOSARELOR DE ÎNSCRIERE DEPUSE PENTRU OCUPAREA PRIN TRANSFER LA CERERE A POSTULUI DE MUNCITOR II – INSTALATOR DIN CADRUL STAȚIEIE DE EPURARE A SPITALULUI

VERIFICAREA DOSARELOR DE ÎNSCRIERE DEPUSE PENTRU OCUPAREA PRIN TRANSFER LA CERERE A POSTULUI DE INGINER IA DIN CADRUL SERVICIULUI A.A.I.T.T

VERIFICAREA DOSARELOR DE ÎNSCRIERE DEPUSE PENTRU OCUPAREA PRIN TRANSFER LA CERERE A POSTULUI DE MUNCITOR I – LĂCĂTUȘ MECANIC DIN CADRUL COMPARTIMENTULUI MUNCITORI DE ÎNTREȚINERE CLĂDIRI

26.08.2020

ANUNȚ PRIVIND OCUPAREA PRIN TRANSFER LA CERERE A POSTULUI VACANT DE INGINER IA DIN CADRUL SERVICIULUI A.A.I.T.T.

ANUNȚ PRIVIND OCUPAREA PRIN TRANSFER LA CERERE A POSTULUI VACANT DE MUNCITOR II – INSTALATOR DIN CADRUL STAȚIEI DE EPURARE A SPITALULUI

ANUNȚ PRIVIND OCUPAREA PRIN TRANSFER LA CERERE A POSTULUI VACANT DE MUNCITOR I – LĂCĂTUȘ MECANIC DIN CADRUL COMPARTIMENTULUI MUNCITORI DE ÎNTREȚINERE

10.06.2020

VERIFICAREA DOSARELOR DE ÎNSCRIERE DEPUSE PENTRU OCUPAREA PRIN TRANSFER LA CERERE A POSTUȘLUI DE MEDIC SPECILAIST ÎN SPECIALTATEA MEDICINĂ INTERNĂ DIN CADRUL CABINETULUI DE MEDICINĂ INTERNĂ AL AMBULATORIULUI INTEGRAT SPITALULUI

02.06.2020

ANUNT PRIVIND OCUPAREA PRIN TRANSFER LA CEERERE A POSTULUI VACANT DE MEDIC SPECIALIST DIN CADRUL CABINETULUI DE MEDICINA INTERNA AL AMBULATORULUI INTEGRAT  AL SPITALULUI

24.03.2020

ANUNȚ AMÂNARE EXAMENE\CONCURSURI DIN CADRUL SPITALULUI DE PSIHIATRIE CÂMPINA

REZULTATE FINALE CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI CONTRACTUAL VACANTE DE ȘEF SERVICIU DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SERVICIILOR MEDICALE

23.03.2020

REZULTATE ETAPA A II A – INTERVIU DE SELECTIE AL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI CONTRACTUAL VACANTE DE SEF SERVICIU DE MANAGEMENT AL CALITATII SERVICIILOR MEDICALE

18.03.2020

REZULTATE ETAPĂ ELIMINATORIE – PROBĂ SCRISĂ DE VERIFICARE A CUNOȘTINȘTINȚELOR LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI CONTRACTUAL VACANTE DE ȘEF SERVICIU DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SERVICIILOR MEDICALE

17.03.2020

ANUNȚ CONCURS

 • POST VACANT DE AUDIT INTERN GRADUL I, DIN CADRUL COMPARTIMENTULUI AUDIT

BIBLIOGRAFIE

FISA DE POST

FORMULAR DE INSCRIERE

11.03.2020

REZULTATE ETAPĂ ELIMINATORIE – VERIFICARE DOSAR ÎNSCRIERE LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI CONTRACTUAL VACANTE DE ȘEF SERVICIU DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SERVICIILOR MEDICALE DIN CADRUL SPITALULUI

02.03.2020

REZULTATE ETAPA ELIMINATORIE -VERIFICARE DOSAR INSCRIERE LA CONCURSUL/EXAMENUL DE OCUPARE A FUNCTIEI DE MEDIC SEF SECTIE (sectia I-a, sectia a-IV-a, sectia a-V-a si sectia a-VI-a)

25.02.2020

ANUNȚ CONCURS

 • a 1 (unei) funcții contractual vacante de șef serviciu de management al calității serviciilor medicale al spitalului

FISA DE POST

FIȘĂ POST corectă

FORMULAR DE ÎNSCRIERE LA CONCURS

BIBLIOGRAFIE

14.02.2020

ANUNT CONCURS si CALENDAR CONCURS/EXAMEN

 • organizare concurs, pentru ocuparea următoarelor funcții:
  • Șef secția I – a – Psihiatrie acuți;
  • Șef secția IV – a – Psihiatrie acuți;
  • Șef secția V – a – Psihiatrie acuți;
  • Șef secția VI – a – Psihiatrie acuți;

BIBLIOGRAFIA și TEMATICA PENTRU CONCURSUL/EXAMENUL DE OCUPARE A FUNCTIEI DE MEDIC ȘEF SECȚIE

TEMA – CADRU pentru proiectul de management și GRILA DE PUNCTARE A PROIECTELOR

METODOLOGIE DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A CONCURSULUI/EXAMENULUI PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI DE MEDIC ȘEF SECȚIE

31.01.2020

REZULTATE FINALE ALE EXAMENULUI DE AUDIT INTERN GRADUL I DIN CADRUL COMPARTIMENTULUI AUDIT AL SPITALULUI

30.01.2020

REZULTATE ETAPA a-II-a – INTERVIU DE SELECTIE AL EXAMENULUI DE AUDIT INTERN GRADUL I DIN CADRUL COMPARTIMENTULUI DE AUDIT AL SPITALULUI

REZULTATE ETAPA ELIMINATORIE – PROBA SCRISA DE VERIFICARE A CUNOSTINTELOR LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI DE AUDITOR INTERN GRADUL I DIN CADRUL COMPARTIMENTULUI AUDIT AL SPITALULUI

22.01.2020

REZULTATE ETAPA ELIMINATORIE – VERIFICARE DOSAR INSCRIERE LA CONCURS AUDITOR INTERN GRADUL I DIN CADRUL COMPARTIMENTULUI AUDIT AL SPITALULUI

07.01.2020

ANUNT CONCURS

 • a unui post vacant de auditor intern gradul I, din cadrul Compartimentului audit

BIBLIOGRAFIE

FISA POSTULUI

OBLIGATIILE LUCRATORILOR IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA, CONFORM LEGII NR. 319/2006, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE

24.12.2019

REZULTATE FINALE CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST (P.L) DIN CADRUL SECTIEI I-a – PSIHIATRIE ADULTI

23.12.2019

REZULTATE ETAPA a-II-a – INTERVIU DE SELECTIE AL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST (P.L) DIN CADRUL SECTIEI a-I-a – PSIHIATRIE ADULTI

18.12.2019

REZULTATE ETAPA ELIMINATORIE – PROBA SCRISA DE VERIFICARE A CUNOSTINTELOR PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST DIN CADRUL SECTIEI I – A – PSIHIATRIE ADULTI

11.12.2019

REZULTATE ETAPA ELIMINATORIE – VERIFICARE DOSAR INSCRIERE LA CONCURS POST VACANT DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST DIN CADRUL SECTIEI I – A – PSIHIATRIE ADULTI

REZULTATE ETAPA ELIMINATORIE – VERIFICARE DIOOSAR INSCRIERE LA CONCURS – POST VACANT DE INFIRMIERA DIN CADRUL SECTIEI a-VII-a – PSIHIATRIE CRONICI

27.11.2019

REZULTATE FINALE CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE INGRIJITOARE CURATENIE DIN CADRUL FARMACIEI CU CIRCUIT INCHIS A SPITALULUI

26.11.2019

REZULTATE ETAPA a-II-a – INTERVIU DE SELECTIE AL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE INGRIJITOARE CURATENIE DIN CADRUL FARMACIEI CU CIRCUIT INCHIS A SPITALULUI

Anunt concurs

 • 1 (un) post de asistent medical generalist (P.L) – Sectia I – psihiatrie adulti;
 • 1 (un) post de infirmiera – Sectia VII a psihiatrie cronici.

BIBLIOGRAFIELA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST (P.L.) DIN CADRUL SECȚIEI I – A – PSIHIATRIE ADULȚI

BIBLIOGRAFIE – LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE INFIRMIERĂ DIN CADRUL SECȚIEI A – VII – A – PSIHIATRIE CRONICI

Fisa post – Sectia I

Fisa post – Sectia VII

Formular inscriere

20.11.2019

REZULTATE ETAPA ELIMINATORIUE – PROBA SCRISA DE VERIFICARE A CUNOSTINTELOR LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE INGRIJITOARE CURATENIE DIN CADRUL FARMACIEI CU CIRCUIT INCHIS A SPITALULUI

13.11.2019

REZULTATE ETAPA ELIMINATORIE – PROBA SCRISA DE VERIFICARE A CUNOSTINTELOR LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTULUI TEMPORAR VACANT DE INGRIJIRE CURATENIE DIN CADRUL SECTIEI a-III-a – PSIHIATRIE ADULTI

REZULTATE ETAPA a-II-a – INTERVIU DE SELECTIE AL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI TEMPORAR VACANT DE INGRIJITOARE CURATENIE DIN CADRUL SECTIEI a-III-a – PSIHIATRIE ADULTI

REZULTATE FINALE CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI TEMPORAR VACANT DE INGRIJITOARE CURATENIE DIN CADRUL SECTIEI a-III-a – PSIHIATRIE ADULTI

12.11.2019

REZULTATE ETAPA ELIMINATORIE – VERIFICARE DOSAR INSCRIERE LA CONCURS – 1 (un) POST VACANT DE INGRIJITOARE CURATENIE DIN CADRUL FARMACIEI CU CIRCUIT INCHIS A SPITALULUI

06.11.2019

REZULTATE FINALE CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI TEMPORAR VACANT DE REFERENT I DIN CADRUL BIROULUI ACHIZITII AL SPITALULUI

REZULTATE ETAPA ELIMINATORIE – VERIFICARE DOSAR INSCRIERE LA CONCURS – 1 (un) POST TEMPORAR VACANT DE INGRIJITOARE CURATENIE DIN CADRUL SECTIEI a-III-a PSIHIATRIE ADULTI

05.11.2019

REZULTATE ETAPA a-II-a – INTERVIU DE SELECTIE AL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI TEMPORAR VACANT DE REFERENT I DIN CADRUL BIROULUI ACHIZITII AL SPITALULUI

REZULTATE ETAPA ELIMINATORIE – PROBA SCRISA DE VERIFICARE A CUNOSTINTELOR LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTULUI TEMPORAR VACANT DE REFERENT 1 DIN CADRUL BIROULUI ACHIZITII AL SPITALULUI

30.10.2019

REZULTATE ETAPA ELIMINATORIE – VERIFICARE DOSAR INSCRIERE LA CONCURS POST TEMPORAR VACANT DE REFERENT I DIN CADRUL BIROULUI ACHIZITII AL SPITALULUI

29.10.2019

ANUNT CONCURS – post temporar vacant de ingrijitoare curatenie din cadrul Sectiei a-III-a – psihiatrie adulti

BIBLIOGRAFIE

FISA POSTULUI

FORMULAR DE INSCRIERE LA CONCURS

ANUNT CONCURS – a 1 (unui) post vacant de ingrijitoare curatenie in cadrul farmaciei cu circuit inchis a spitalului

BIBLIOGRAFIE

FISA POSTULUI

FORMULAR DE INSCRIERE LA CONCURS

22.10.2019

ANUNT CONCURS

 • 1 (un) post temporar vacant de referent de specialitate I din cadrul biroului achizitii al spitalului

BIBLIOGRAFIE

TEMATICA

FORMULAR DE INSCRIERE LA CONCURS

FISA POSTULUI

21.10.2019

REZULTATE ETAPA ELIMINATORIE – PROBA SCRISA DE VERIFICARE A CUNOSTINTELOR LA EXAMENUL DE PROMOVARE IN FUNCTIA DE INFIRMIERA DIN CADRUL SECTIEI a-III-a PSIHIATRIE ADULTI, COMPARTIMENTUL DE PSIHIATRIE PEDIATRICA SI SECTIA aVIII-a SANATORIALA DE PSIHIATRIE PEDIATRICA

16.10.2019

REZULTATE ETAPA ELIMINATORIE – VERIFICARE DOSAR INSCRIERE LA EXAMENUL DE PROMOVARE – INFIRMIERA SECTIA a-III-a – PSIHIATRIE ADULTI, COMPARTIMENTUL DE PSIHIATRIE PEDIATRICA SI SECTIA a-VIII-a SECTIA SANATORIALA DE PSIHIATRIE PEDIATRICA

14.10.2019

REZULTATE FINALE LA CONCURSUL ORGANIZAT PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI DE MANAGER – PERSOANA FIZICA DIN SPITALUL DE PSIHIATRIE VOILA CAMPINA

09.10.2019

REZULTATE PROBA DE SUSTINERE PUBLICA SI DE EVALUARE A PROIECTULUI LA CONCURSUL ORGANIZAT PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI DE MANAGER – PERSOANA FIZICA DIN SPITALUL DE PSIHIATRIE VOILA CAMPINA

07.10.2019

ANUNT EXAMEN PROMOVARE

 • din functia de infirmiera debutanta in functia de infirmiera

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE

03.10.2019

” Proiect de management privind reorganizarea si perfectionarea serviciilor medicale oferite in cadrul Spitalului de Psihiatrie Voila – Campina ” – Dr. Irina Minescu

27.09.2019

REZULTATE ETAPĂ ELIMINATORIE – VERIFICARE DOSAR ÎNSCRIERE LA CONCURSUL ORGANIZAT PENTRU OCUPAREA
FUNCȚIEI DE MANAGER – PERSOANĂ FIZICĂ AL SPITALULUI DE PSIHIATRIE VOILA CÂMPINA

19.08.2019
ANUNT CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI DE MANAGER

Anunt

Bibliografie

Teme cadru

Regulament de organizare și desfășurare concurs manager

14.08.2019

REZULTATE ETAPA ELIMINATORIE – PROBA PRACTIVA DE VERIFICARE A CUNOSTINTELOR LA EXAMENUL DE PROMOVARE IN FUNCTIA DE MUNCITOR IV – ZUGRAV DIN CADRUL SERVICIULUI A.A.I.T.T

13.08.2019

REZULTATE FINALE CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI CONTRACTUAL VACANTE DE SEF SERVICIU, SPECIALITATEA ECONOMIST, DIN CADRUL SERVICIULUI DE EVALUARE SI STATISTICA MEDICALA

12.08.2019

REZULTAT ETAPA a-II-a – INTERVIU DE SELECTIE AL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI CONTRACTUAL VACANTE DE SEF SERVICIU, SPECIALITATEA ECONOMIST, DIN CADRUL SERVICIULUI DE EVALUARE SI STATISTICA MEDICALA

09.08.2019

REZULTATE ETAPA ELIMINATORIE – VERIFICARE DOSAR INSCRIERE LA EXAMENUL DE PROMOVARE IN FUNCTIA DE MUNCITOR IV – ZUGRAV DIN CADRUL SERVICIULUI A.A.I.T.T

07.08.2019

REZULTATE ETAPA ELIMINATORIE – PROBA SCRISA DE VERIFICARE A CUNOSTINTELOR LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI CONTRACTUAL VACANTE DE SEF SERVICIU, SPECIALITATEA ECONOMIST, DIN CADRUL SERVICIULUI DE EVALUARE SI STATISTICA MEDICALA

06.08.2019

REZULTATE FINALE CONCURS PENTRU OCUPAREA CELOR 3 (trei) POSTURI VACANTE DE ASISTENT MEDICAL, RESPECTIV 1 (un) POST DE ASISTENT MEDICAL DEBUTANT DIN CADRUL SECTIEI a-II-a PSIHIATRIE ADULTI, 1 (un) POST DE ASISTENT MEDICAL DEBUTANT SI 1 (un) POST DE ASISTENT MEDICAL DIN CADRUL COMPARTIMENTULUI DE TERAPIE OCUPATIONALA SI ERGOTERAPIE DIN CADRUL SPITALULUI

05.08.2019

REZULTATE ETAPA a-II-a – INTERVIU DE SELECTIE AL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA CELOR 3 (trei) POSTURI VACANTE DE ASISTENT MEDICAL, RESPECTIV 1 (un) POST DE ASISTENT MEDICLA DEBUTANT DIN CADRUL SECTIEI a-II-a PSIHIATRIE ADULTI, 1 (un) POST DE ASISTENT MEDICAL DEBUTANT SI 1 (un) POST DE ASISTENT MEDICAL DIN CADRUL COMPARTIMENTULUI DE TERAPIE OCUPATIONALA SI ERGOTERAPIE AL SPITALULUI

31.07.2019

REZULTATE FINALE CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE MASEUR DIN CADRUL LABORATORULUI DE RECUPERARE, MEDICINA FIZICA SI BALNEOLOGIE AL SPITALULUI

REZULTATE ETAPA ELIMINATORIE – PROBA SCRISA DE VEROFOCARE A CUNOSTINTELOR LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA CELOR 3 (trei) POSTURI DE ASISTENT MEDICAL, RESPECTIV 1 (un) POST DE ASISTENT MEDICAL DEBUTANT DIN CADRUL SECTIEI a-II-a PSIHIATRIE ADULTI, 1 (un) POST DE ASISTENT MEDICAL DEBUTANT SI 1 (un) POST DE ASISTENT MEDICAL DIN CADRUL COMPARTIMENTULUI DE TERAPIE OCUPATIONALA SE ERGOTERAPIE

REZULTATE CONTESTATIE LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE MASEUR DIN CADRUL LABORATORULUI DE RECUPERARE, MEDICINA FIZICA SI BALNEOLOGIE AL SPITALULUI

ANUNT EXAMEN PROMOCARE DIN FUNCTIA DE MUNCITOR NECALIFICAT IN FUNCTIA DE MUNCITOR IV – ZUGRAV

BIBLIOGRAFIE – EXAMEN PROMOVARE DIN FUNCTIA DE MUNCITOR NECALIFICAT IN MUNCITOR IV – ZUGRAV

30.07.2019

REZULTATE ETAPA ELIMINATORIE – VERIFICARE DOSAR INSCRIERE LA CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI CONTRACTUAL VACANTE DE SEF SERVICIU IN CADRUL SERVICIULUI DE EVALUARE SI STATISTICA MEDICALA

REZULTATE FINALE CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE KINETOTERAPEUT DIN CADRUL LABORATORULUI DE RECUPERARE, MEDICINA FIZICA SI BALNEOLOGIE AL SPITALULUI

29.07.2019

REZULTATE ETAPA ELIMINATORIE a-II-a – INTERVIU DE SELECTIE AL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE MASEUR DIN CADRUL LABORATORULUI DE RECUPERARE, MEDICINA FIZICA SI BALNEOLOGIE AL SPITALULUI

REZULTATE ETAPA a-II-a – INTERVIU DE SELECTIE AL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE KINETOTERAPEUT DIN CADRUL LABORATORULUI DE RECUPERARE, MEDICINA FIZICA SI BALNEOLOGIE AL SPITALULUI

24.07.2019

REZULTATE ETAPA ELIMINATORIE – PROBA SCRISA DE VERIFICARE A CUNOSTINTELOR LA CONCURSUL PENTRU OCUPARE A 1 (unui) POST VACANT DE MASEUR DIN CADRUL LABORATORULUI DE RECUPERARE, MEDICINA FIZICA SI BALNEOLOGIE AL SPITALULUI

REZULTATE ETAPA ELIMINATORIE – PROBA SCRISA DE VERIFICARE A CUNOSTINTELOR LA CONCURSUL PENTRU OCUPARE A 1 (unui) POST VACANT DE KINETOTERAPEUT DIN CADRUL LABORATORULUI DE RECUPERARE , MEDICINA FIZICA SI BALNEOLOGIE AL SPITALULUI

REZULTATE ETAPA ELIMINATORIE – VERIFICARE DOSAR INSCRIERE LA CONCURS – 1 (un) POST DE ASISTENT MEDICAL DEBUTANT (P.L) – SECTIA a-II-a – PSIHIATRIE ADULTI, 1 (un) POST DE ASISTENT MEDICAL DEBUTANT (P.L) SI 1 (un) POST DE ASISTENT MEDICAL (P.L) DIN CARDUL COMPARTIMENTULUI DE TERAPIE OCUPATIONALA SI ERGOTERAPIE AL SPITALULUI

17.07.2019

REZULTATE ETAPA ELIMINATORIE – VERIFICARE DOSAR INSCRIERE LA CONCURS – MASEUR IN CADRUL LABORATORULUI DE RECUPERARE, MEDICINA FIZICA SI BALNEOLOGIE

REZULTATE ETAPA ELIMINATORIE – VERIFICARE DOSAR INSCRIERE LA CONCURS – KINETOTERAPEUT IN CARDUL LABORATORULUI DE RECUPERARE, MEDICINA FIZICA SI BALNEOLOGIE

16.07.2019

ANUNT CONCURS

 • 1 (unei) functii contractual vacante de sef serviciu, specialitatea economist, din cadrul Serviciului de evaluare si statistica medicala

TEMATICA

BIBLIOGRAFIE DE CONCURS – SEF SERVICIU STATISTICA

FISA DE POST

09.07.2019

ANUNT CONCURS

 • 1 (un) POST DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST DEBUTANT (P.L) – SECTIA a-II-a – PSIHIATRIE ADULTI;
 • 1 (un) POST DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST DEBUTANT (P.L) – COMPARTIMENT DE TERAPIE OCUPATIONALA SI ERGOTERAPIE;
 • 1 (un) POST DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST  (P.PL) – COMPARTIMENT DE TERAPIE OCUPATIONALA SI ERGOTERAPIE.

BIBLIOGRAFIE CONCURS ASISTENT MEDICAL GENERALIST (P.L)

FORMULAR DE INSCRIERE LA CONCURS

FISA DE POST – SECTIA a-II-a – ASISTENT MEDICAL GENERALIST DEBUTANT CU STUDII P.L.

FISA DE POST – COMPARTIMENT DE TERAPIE OCUPATIONALA SI ERGOTERAPIE – ASISTENT MEDICAL GENERALIST DEBUTANT CU STUDII P.L.

FISA DE POST – COMPARTIMENT DE TERAPIE OCUPATIONALA SI ERGOTERAPIE – ASISTENT MEDICAL GENERALIST CU STUDII P.L.

03.07.2019 16.00

ANUNT CONCURS POSTURI KINETOTERAPEUT SI MASEUR

FORMULAR INSCRIERE LA CONCURS

BIBLIOGRAFIE KINETOTERAPEUT

BIBLIOGRAFIE MASEUR

FISA POST KINETOTERAPEUT

FISA POST MASEUR

03.07.2019 15.00

REZULTATE FINALE CONCURS OCUPAREA POSTULUI VACANT DE MUNCITORI II – BUCATAR DIN CADRUL BLOCULUI ALIMENTAR

REZULTATE FINALE CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE ECONOMIST 1 A DIN CADRUL SERVICIULUI FINANCIAR CONTABILITATE

02.07.2019

REZULTATE EATPA a-II-a – INTERVIU DE SELECTIE AL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE ECONOMIST 1A DIN CADRUL SERVICIULUI FINANCIAR CONTABIL

REZULTATE ETAPA a II a – INTERVIU DE SELECTIE AL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE MUNCITOR II – BUCATAR DIN CADRUL BLOCULUI ALIMENTAR

27.06.2019

REZULTATE ETAPA ELIMINATORIE – PROBA SCRISA DE VERIFCARE A CUNOSTITELOR LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE MUNCITOR II – BUCATAR DIN CADRUL BLOCULUI ALIMENTAR AL SPITALULUI

REZULTATE ETAPA ELIMINATORIE – PROBA SCRISA DE VERIFICARE A CUNOSTINTELOR LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE ECONOMIST 1 A DIN CADRUL SERVICIULUI FINANCIAR CONTABIL AL SPITALULUI

20.06.2019

REZULTATE ETAPA ELIMINATORIE – VERIFICARE DOSAR INSCRIERE LA CONCURS MUNCITOR II – BUCATAR DIN CADRUL BLOCULUI ALIMENTAR

REZULTATE ETAPA ELIMINATORIE – VERIFICARE DOSAR INSCRIERE LA CONCURS – ECONOMIST 1 A IN CADRUL SERVICILUI FINANCIAR CONTABILITATE

18.06.2019

REZULTATE FINALE ALE CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE MUNCITOR NECALIFICAT – SPATII VERZI DIN CADRUL SPITALULUI

REZULTATE FINCALE ALE CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE PSIHOLOG PRACTICANT DIN CADRUL SERVICIULUI DE MANAGEMENT A CALITATII SERVICIILOR MEDICALE

14.06.2019

REZULTATE ETAPA a II a – INTERVIU DE SELECTIE AL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE MUNCITOR NECALIFICAT – SPATII VERZI DIN CADRUL SPITALULUI

REZULTATE ETAPA a II a – INTERVIUL DE SELECTIE AL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE PSIHOLOG PRACTICANT DIN CADRUL SERVICIULUI DE MANAGEMENT A CALITATII SERVICIILOR MEDICALE

11.06.2019

REZULTATE ETAPA ELIMINATORIE – PROBA PRACTICA DE VERIFICARE A CUNOSTINTELOR LA CONCURSUL DE MUNCITOR NECALIFICAT – SPATII VERZI DIN CADRUL SPITALULUI

REZULTATE ETAPA ELIMINATORIE – PROBA SCRISA DE VERIFICARE A CUNOSTINTELOR LA CONCURSUL DE PSIHOLOG PRACTICANT DIN CADRUL SERVICIULUI DE MANAGEMENT A CALITATII SERVICIILOR MEDICALE ALE SPITALULUI

05.06.2019

REZULTATE ETAPA ELIMINATORIE – VERIFICARE DOSAR INSCRIERE LA CONCURS – MUNCITOR NECALIFICAT SPATII VERZI DIN CADRUL SPITALULUI

REZULTATE ETAPA ELIMINATORIE – VERIFICARE DOSAR INSCRIERE LA CONCURS – PSIHOLOG PRACTICANT DIN CADRUL SERVICIULUI DE MANAGEMENT A CALITATII SERVICIILOR MEDICALE

04.06.201

ANUNT CONCURS

 • 1 (un) post de economist IA, in cadrul serviciului financiar – contabili;
 •  1 (un) post de muncitor II – bucatar, in cadrul blocului alimentar

BIBLIOGRAFIE – PEENTRU PARTICIPAREA LA CONCURSUL DE OCUPARE A FUNCTIEI CONTRACTUALE VACANTE, CORESPUNZATOARE POSTULUI DE ECONOMIST 1 A DIN CADRUL SERVICIULUI FINANCIAR CONTABIL

BIBLIOGRAFIE – PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURSUL DE OCUPARE A A FUNCTIEI CONTRACTUALE VACANTE, CORESPUNZATOARE POSTULUI DE MUNCITOR II – BUCATAR DIN CADRUL BLOCULUI ALIMENTAR

FORMULAR DE INSCRIERE LA CONCURS

FISA DE POST – muncitor 2 – bucatar

FISA DE POST – economist I A

24.05.2019

VERIFICAREA DOSARELOR DE INSCRIERE DEPUSE PENTRU OCUPAREA PRIN TRANSFER LA CERERE A POSTULUI DE ECONOMIST IA DIN CADRUL SERVICIULUI DE MANAGEMENT AL CALITATII SERVICIILOR MEDICALE

21.05.2019

ANUNT CONCURS

 • POST VACANT DE MUNCITOR NECALIFICAT – SPATII VERZI DIN CADRUL SPITALULUI

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE

FORMULAR DE INSCRIERE

FISA POSTULUI

ANUNT CONCURS

 • POST VACANT DE PSIHOLOG PRACTICANT DIN CADRUL SERVICIULUI DE MANAGEMENT A CALITATII SERVICIILOR MEDICALE

BIBLIOGRAFIE PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURSUL DE OCUPARE A FUNCTIEI CONTRACTUALE VACANTE, CORESPUNZATOARE POSTULUI DE PSIHOLOG PRACTICANT DIN CADRUL SERVICIILOR MEDICALE

TEMATICA PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURSUL DE OCUPARE A FUNCTIEI CONTRACTUALE VACANTE, CORESPUNZATOARE POSTULUI DE PSIHOLOG PRACTICANT DIN CADRUL STRUCTURII DE MANAGEMENT AL CALITATII SERVICIILOR MEDICALE

FORMULAR DE INSCRIERE LA CONCURS

FISA DE POST

16.05.2019

ANUNT PRIVIND OCUPAREA PRIN TRANSFER LA CERERE A POSTULUI VACANT DE ECONOMIST IA DIN CADRUL SERVICIULUI DE MANAGEMENT AL CALITATII SERVICIILOR MEDICALE

BIBLIOGRAFIE INTERVIU PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ECONOMIST IA DIN CADRUL SERVICIULUI DE MANAGEMENT AL CALITATII SERVICIILOR MEDICALE

07.05.2019

REZULATAE FINALE – EXAMEN DE OCUPARE A FUNCTIEI DE FARMACIST SEF DIN CADRUL FARMACIEI CU CIRCUIT INCHIS A SPITALULUI

02.05.2019

REZULTATE FINALE – EXAMEN MEDIC SPECIALIST PSIHIATRIE PEDIATRICA DIN CADRUL CABINETULUI DE PSIHIATRIE PEDIATRICA AL AMBULATORULUI SPITALULUI

24.04.2019

REZULTATE ETAPA ELIMINATORIE – PROBA SCRISA DE VERIFICARE A CUNOSTINTELOR LA EXAMENUL DE PROMOVARE IN FUNCTIA DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST CU STUDII P.L. DIN CADRUL CABINETULUI DE PSIHIATRIE PEDIATRICA AL AMBULATORULUI INTEGRAT SPITALULUI

REZULTATE ETAPA ELIMINATORIE – PROBA SCRISA DE VERIFICARE A CUNOSTINTELOR LA EXAMENUL DE PROMOVARE IN FUNCTIA DE INFIRMIERA IN CADRUL SECTIEI a-VII-a – PSIHIATRIE CRONICI

19.04.2019

REZULTATE ETAPA ELIMINATORIE – VERIFCARE DOSAR INSCRIERE LA EXAMENUL DE PROMOVARE – ASISTENT MEDICAL GENERALIST CU STUDII P.L. DIN CADRUL CABINETULUI DE PSIHIATRIE PEDIATRICA AL AMBULATORULUI INTEGRAT SPITALULUI

REZULTATE ETAPA ELIMINATORIE – VERIFICARE DOSAR INSCRIERE LA EXAMENUL DE PROMOVARE – INFIRMIERA SECTIA a-VII- a – PSIHIATRIE CRONICI

10.04.2019

ANUNT EXAMEN PROMOVARE INTERNA

 • din functia de asistent medical generalist dubutant (P.L) in functia de asistent medical generalist (P.L) – Cabinet de psihiatrie pediatrica al ambulatorului integrat al spitalului;
 • din functia de ingrijitoare curatenie in functia de infirmiera – Sectia a -VII – a – psihiatrie cronici.

BIBLIOGRAFIE EXAMEN PROMOVARE IN GRADUL PROFESIONAL DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST (P.L)

BIBLIOGRAFIE EXAMEN PROMOVARE IN GGRADUL PROFESIONAL DE INFIRMIERA

VERIFICARE DOSARELOR DE INSCRIERE LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI DE MEDIC SPECIALIST DIN CADRUL CABINETULUI DE PSIHIATRIE PEDIATRICA

02.04.2019

VERIFICARE DOSARELOR DE INSCRIERE LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI DE FARMACIST SEF

VERIFICAREA DOSARELOR DE INSCRIERE LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI DE MEDIC SPECIALIST DIN CADRUL CABINETULUI DE PSIHIATRIE PEDIATRICA

26.03.2019

REZULTATE ETAPA ELIMINATORIE – VERIFICARE DOSAR INSCRIERE LA CONCURS – POST TEMPORAR VACANT DE MUNCITORI II – INSTALATOR DIN CADRUL STATIEI DE EPURARE A SPITALULUI

REZULTATE FINALE CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL CU STUDII P.L. DIN CADRUL SECTIEI a-IV-a – PSIHIATRIE ADULTI

REZULTATE FINALE CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE INFIRMIERA DIN CADRUL SECTIEI a-IV-A – PSIHIATRIE ADULTI

25.03.2019

REZULTATE ETAPA a II a – INTERVIU DE SELECTIE AL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL CU STUDII P.L. DIN CADRUL SECTIEI a-IV-a PSIHIATRIE ADULTI

REZULTATE ETAPA a II a – INTERVIU DE SELECTIE AL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE INFIRMIERA DIN CADRUL SECTIEI a-IV-a – PSIHIATRIE ADULTI

20.03.2019

REZULTATE ETAPA ELIMINATORIE – PROBA SCRISA DE VERIFICARE A CUNOSTINTELOR LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL CU STUDII P.L. DIN CADRUL SECTIEI a-IV-a – PSIHIATRIE ADULTI

REZULTATE ETAPA ELIMINATORIE – PROBA SCRISA DE VERIFICARE A CUNOSTINTELOR LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE INFIRMIERA DIN CADRUL SECTIEI a-IV-a – PSIHIATRIE ADULTI

19.03.2019

ANUNT CONCURS

 • OCUPARE PERIODICA, PE PERIOADA DETERMINATA A 1 (un) POST DE MUNCITOR II – INSTALATOR DIN CADRULSTATIEI DE EPURARE A SPITALULUI

BIBLIOGRAFIE CONCURS MUNCITOR II – INSTALATOR

FISA de POST

15.03.2019

ANUNT CONCURS

 • 1 (un) POST DE MEDIC SPECIALIST, CONFIRMAT IN SPECIALITATEA PSIHIATRIE PEDIATRICA, DIN CADRUL CABINETULUI DE PSIHIATRIE PEDIATRICA AL AMBULATORULUI INTEGRAT SPITALULUI

TEMATICA PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE MEDIC SPECIALIST PSIHIATRIE PEDIATRICA

ANUNT CONCURS FARMACIST SEF DIN CADRUL FARMACIEI CU CIRCUIT INCHIS A SPITALULUI

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A FUNCTIE DE FARMACIST SEF

13.03.2019

REZULTATE ETAPA ELIMINATORIE – VERIFICARE DOSAR INSCRIERE LA CONCURS – 1 (un) POST DE INFIRMIERA DIN CADRUL SECTIEI a-IV-a PSIHIATRIE ADULTI

REZULTATE ETAPA ELIMINATORIE – VERIFICARE DOSAR INSCRIERE LA CONCURS – 1 (un) POST DE ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL CU STUDII P.L. DIN CADRUL SECTIEI a-IV-a PSIHIATRIE ADULTI

27.02.2019

REZULTATE FINALE CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI TEMPORAR VACANT DE SPALATOREASA DIN CADRUL SPALATORIEI SPITALULUI

26.02.2019

REZULTATE ETAPA a-II-a – INTERVIU DE SELECTIE AL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI TEMPORAR VACANT DE SPALATOREASA DIN CADRUL SPALATORIEI SPITALULUI

26.02.2019

ANUNT CONCURS

 • 1 (un) POST DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST PRINCIPAL (P.L) – SECTIA IV-a – PSIHIATRIE ADULTI
 • 1 (un) POST DE INFIRMIERA – SECTIA IV – a – PSIHIATRIE ADULTI

BIBLIOGRAFIE CONCURS ASISTENT MEDICAL GENERALIST PRINCIPAL

BIBLIOGRAFIE – INFIRMIERA

FISA DE POST – ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL CU STUDII P.L.

FISA DE POST – INFIRMIERA

FORMULAR INSCRIERE

21.02.2019

REZULTATE ETAPA ELIMINATOORIE – PROBA SCRISA DE VERIFICARE A CUNOSTINTELOR LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTULUI TEMPORAR VACANT DE SPALATOREASA DIN CADRUL SPALATORIEI SPITALULUI

14.02.2019

REZULTATE ETAPA ELIMINATORIE – VERIFICARE DOSAR INSCRIERE LA CONCURS – 1 (un) POST TEMPORAR VACANT DE SPALATOREASA DIN CADRUL SPALATORIEI SPITALULUI

05.02.2019

ANUNT CONCURS

 • concurs pentru ocuparea, pe perioada determinata a 1 (un) post DE SPALATOREASA DIN CADRUL sPALATORIEI SPITALULUI – PANA LA DATA DE 30.11.2019

BIBLIOGRAFIE CONCURS SPALATOREASA

FORMULAR DE INSCRIERE LA CONCURS

FISA POSTULUI

30.01.2019

REZULTATE ETAPA ELIMINATORIE – PROBA SCRISA DE VERIFICARE A CUNOSTINTELOR LA EXAMENUL DE PROMOVARE IN FUNCTIA DE REFERENT I CU STUDII SUPERIAORE DIN CADRUL SERVICIULUI A.A.I.T.T.

REZULTATE ETAPA ELIMINATORIE – PROBA SCRISA DE VERIFICARE A CUNOSTINTELOR LA EXAMENUL DE PROMOVARE IN FUNCTIA DE ASISTENT MEDICAL CU STUDII SUPERIOARE DIN CADRUL SECTIEI I-a PSIHIATRIE ADULTI

25.01.2019

REZULTATE FINALE CONCURS PENTRU OCUPARE A 1 (unui) POST VACANT DE PSIHOLOG PRACTICANT DIN CADRUL SECTIEI a-VIII-a – SECTIA SANATORIALA DE PSIHIATRIE PEDIATRICA

REZULTATE ETAPA ELIMINATORIE – VERIFICARE DOSAR INSCRIERE LA EXAMENUL DE PROMOVARE – REFERENT 1 DIN CADRUL SERVICIULUI A.A.I.T.T.

REZULTATE ETAPA ELIMINATORIE – VERIFICARE DOSAR INSCRIERE LA EXAMENUL DE PROMOVARE – ASISTENT MEDICAL CU STUDII SUPERIOARE DIN CADRUL SECTIEI I-a PSIHIATRIE ADULTI

23.01.2019

REZULTATE FINALE CONCURS PENTRU OCUPAREA CELOR 2 (doua) POSTURI VACANTE DE ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL CU STUDII P.L., 1 (un) POST IN CADRUL SECTIEI a-IV-a – PSIHIATIRE ADULTI SI 1 (un) POST IN CADRUL SECTIEI a-VIII-a – SECTIA SANATORIALA DE PSIHIATRIE PEDIATRICA

REZULTATE FINALE CONCURS PENTRU OCUPAREA A 1 (unui) POST VACANT DE INGRIJITOARE CURATENIE DIN CADRUL SECTIEI a-VII-a PSIHIATRIE CRONICI

REZULTATE ETAPA a II a – INTERVIU DE SELECTIE A CONCURSULUI PENTRU OCUPARE A 1 (unui) POST VACANT DE PSIHOLOG PRACTICANT DIN CADRUL SECTIEI a-VIII-a – SECTIA SANATORIALA DE PSIHIATRIE PEDIATRICA

22.01.2019

REZULTATE ETAPA a II a – INTERVIU DE SELECTIE A CONCURSULUI PENTRU OCUPARE A 1 (unui) POST VACANT DE INGRIJITOARE CURATENIE DIN CADRUL SECTIE a-VII-a – PSIHIATRIE CRONICI

REZULTATE ETAPA a II a – INTERVIU DE SELECTIE A CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA CELOR 2 (doua) POSTURI VACANTE DE ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL CU STUDII P.L., 1 (un) POST IN CADRUL SECTIEI a-IV-a – PSIHIATRIE ADULTI SU 1 (un) POST IN CADRUL SECTIEI a-VIII-a – SECTIA SANATORIALA DE PSIHIATRIE PEDIATRICA

22.01.2019

REZULTATE CONTESTATIE ETAPA ELIMINATORIE – PROBA SCRISA DE VERIFICARE A CUNOSTINTELOR LA CONCURSUL PENTRU OCUPARE A 1 (unui) POST VACANT DE PSIHOLOG PRACTICANT DIN CADRUL SECTIE a-VIII-a – SANATORIALA DE PSIHIATRIE PEDIATRICA

18.01.2019

REZULTATE ETAPA ELIMINATORIE – PROBA SCRISA DE VERIFICARE A ACUNOSTINTELOR LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA A 1 (unui) POST VACANT DE PSIHOLOG PRACTICANT DIN CADRUL SECTIEI a-VIII-a – SECTIE SANATORIALA DE PSIHIATRIE PEDIATRICA

17.01.2019

REZULTATE ETAPA ELIMINATORIE – PROBA SCRISA DE VERIFICARE A CUNOSTINTELOR LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA A 1 (unui) POST VACANT DE INGRIJITOARE CURATENIE DIN CADRUL SECTIEI a-VII-A PSIHIATRIE CRONICI

REZULTATE ETAPA ELIMINATORIE – PROBA SCRISA DE VERIFICARE A CUNOSTINTELOR LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA CELOR 2 (doua) POSTURI VACANTE DE ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST CU STUDII P.L. DIN CADRUL SECTIILOR a-IV-a PSIHIATRIE ADULTI SI SECTIA a-VIII-A – SECTIA SANATORIALA DE PSIHIATRIE PEDIATRICA

14.01.2019

ANUNT EXAMEN PROMOVARE

BIBLIOGRAFIE EXAMEN DE PROMOVARE REFERENT DE SPECIALITATE I (S)

BIBLIOGRAFIE EXAMEN PROMOVARE ASISTENT MEDICAL GENERALIST (S)

REZULTATE ETAPA ELIMINATORIE – VERIFICARE DOSAR INSCRIERE LA CONCURSU – 1 (un) POST DE ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL CU STUDII P.L. DIN CADRUL SECTIEI a-IV-a PSIHIATRIE ADULTI SI 1 (un) PSOT DE ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL CU STUDII P.L. DIN CADRUL SECTIEI a-VIII-a SECTIA SANATORIALA DE PSIHIATRIE PEDIATRICA

REZULTATE ETAPA ELIMINATORIE – VERIFICARE DOSAR INSCRIERE LA CONCURS – 1 (un) POST DE INGRIJITOARE CURATENIE DIN CADRUL SECTIEI a-VII-a PSIHIATRIE CRONICI

REZULTATE ETAPA ELIMINATORIE – VERIFICARE DOSAR INSCRIERE LA CONCURS – 1 (un) POST DE PSIHOLOG PRACTICANT DIN CADRUL SECTIEI a-VIII-a – SECTIA SANATORIALA DE PSIHIATRIE PEDIATRICA

27.12.2018

ANUNT MODIFICARE CALENDAR CONCURS

a) pentru posturile de:

 • Asistent medical principal (PL) Sectia a-IV-a psihiatrie adulti
 • Asistent medical principal (PL) Sectia a-VIII-a Sanatoriala psihiatrie pediatrica

b) pentru postul de:

 • Ingrijitoare curatenie – Sectia a-VII-a Cronici

c) pentru postul de:

 • Psiholog practicant – Sectia a-VIII-a Sanatoriala psihiatrie pediatrica

21.12.2018

REZULTATE FINALE CONCURS PENTRU OCUPAREA CELOR 2 (DOUA) POSTURI VACANTE DE MUNCITOR IV – BUCATAR DIN CADRUL BLOCULUI ALIMENTAR

REZULTATE FINALE CONCURS PENTRU OCUPAREA CELOR 3 (TREI) POSTURI VACANTE DE INFIRMIERA DEBUTANTA DIN CADRUL SECTIILOR a-III-a PSIHIATRIE ADULTI, COMPARTIMENTUL DE PSIHIATRIE PEDIATRICA SI SECTIA a-VIII-a SECTIA SANATORIALA DE PSIHIATRIE PEDIATRICA

19.12.2018

REZULTATE ETAPA a II a – INTERVIU DE SELECTIE A CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA CELOR 3 (TREI) POSTURI VACANTE DE INFIRMIERA DEBUTANTA DIN CADRUL SECTIILOR a-III-a PSIHIATRIE ADULTI, COMPARTIMENTUL DE PSIHIATRIE PEDIATRICA SI SECTIA a-VIII-a SECTIA SANATORIALA DE PSIHIATRIE PEDIATRICA

REZULTATE ETAPA a II a – INTERVIU DE SELECTIE A CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA CELOR 2 (DOUA) POSTURI VACANTE DE MUNCITOR – IV – BUCATAR DIN CADRUL BLOCULUI ALIMENTAR

18.12.2018

ANUNT CONCURS

-1 (un) post de asistent medical principal generalist cu studii P.L. din cadrul sectiei
a – IV – a – psihiatrie adulti
-1 (un) post de asistent medical principal generalist cu studii P.L. din cadrul sectiei a
– VIII – a – sectia sanatoriala de psihiatrie pediatrica
-1 (un) post de ingrijitoare curatenie din cadrul sectiei a – VII – a – psihiatrie cronici
– 1 (un) post de psiholog practicant din cadrul sectiei a – VIII – a – sectia sanatoriala
de psihiatrie pediatrica

BIBLIOGRAFIE CONCURS ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST CU
STUDII P.L.

BIBLIOGRAFIE CONCURS PSIHOLOG

BIBLIOGRAFIE CONCURS INGRIJITOARE

FISA de POST ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST CU STUDII P.L.

FISA de POST PSIHOLOG

FISA de POST INGRIJITOARE

14.12.2018

REZULTATE ETAPA ELIMINATORIE – PROBA SCRISA DE VERIFICARE A CUNOSTINTELOR LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA CELOR 3 (TREI) POSTURI VACANTE DE INFIRMIERA DEBUTANTA DIN CADRUL SECTIILOR a-III-a PSIHIATRIE ADULTI, COMPARTIMENTUL DE PSIHIATRIE PEDIATRICA SI SECTIA a-VIII-a – SECTIA SANATORIALA DE PSIHIATRIE PEDIATRICA

REZULTATE ETAPA ELIMINATORIE – PROBA SCRISA DE VERIFICARE A CUNOSTINTELOR LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA CELOR 2 (DOUA) POSTURI DE MUNCITORI IV – BUCATAR DIN CADRUL COMPARTIMENTULUI BLOC ALIMENTAR

06.12.2018

REZULTATE ETAPA ELIMINATORIE – VERIFICARE DOSAR INSCRIERE LA CONCURS – MUNCITOR IV – BUCATAR DIN CADRUL BLOCULUI ALIMENTAR

REZULTATE ETAPA ELIMINATORIE – VERIFICARE DOSAR INSCRIERE LA CONCURSU – INFIRMIERA DEBUTANTA DIN CADRUL SECTIILOR 3 – PSIHIATRIE ADULTI, COMPARTIMENT DE PSIHIATRIE PEDIATRICA SI SECTIA a-VIII-a – SECTIA SANATORIALA DE PSIHIATRIE PEDIATRICA

22.11.2018

REZULTATE FINALE EXAMEN OCUPARE FUNCTIE VACANTA DE ASISTENT DE FARMACIE PRINCIPAL SEF DIN CADRUL FARMACIEI CU CIRCUIT INCHIS AL SPITALULUI

REZULTATE FINALE EXAMEN OCUPARE FUNCTII VACANTE DE ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL SEF DIN CADRUL SECTIILOR SPITALULUI

21.11.2018

REZULTATE ETAPA a-II-a – INTERVIU DE SELECTIE LA EXAMENUL DE ASISTENT DE FARMACIE PRINCIPAL SEF DIN CADRUL FARMACIEI CU CIRCUIT INCHIS AL SPITALULUI

REZULTATE ETAPA a-II-a – INTERVIU DE SELECTIE LA EXAMENUL DE ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL SEF DIN CADRUL SECTIILOR SPITALULUI

21.11.2018

REZULTATE ETAPA ELIMINATORIE – PROBA SCRISA DE VERIFICARE A CUNOSTINTELOR LA EXAMENUL DE ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL SEF DIN CADRUL SECTIILOR SPITALULUI

REZULTATE ETAPA ELIMINATORIE – PROBA SCRISA DE VERIFICARE A CUNOSTINTELOR LA EXMENUL DE ASISTENT DE FARMACIE PRINCIPAL SEF DIN CADRUL FARMACIEI CU CIRCUIT INCHIS AL SPITALULUI

20.11.2018

ANUNT CONCURS

 • 1 (un) post de infirmiera debutanta – Sectia a-III-a psihiatrie adulti;
 • 1 (un) post de infirmiera debutanta – Compartiment de psihiatrie pediatrica;
 • 1 (un)  post de infirmiera debutanta – Sectia a-VIII-a – sectia sanatoriala;
 • 2 (doua) posturi de muncitori IV – bucatar – Bloc alimentar.

BIBLIOGRAFIE – CONCURS INFIRMIERA DEBUTANTA

BIBLIOGRAFIE – CONCURS MUNCITOR IV – BUCATAR

FORMULAR DE INSCRIERE LA CONCURS

FISA POSTULUI – MUNCITOR IV – BUCATAR

FISA POSTULUI – INFIRMIERA DEBUTANTA

14.11.2018

REZULTATE ETAPA ELIMINATORIE – VERIFICARE DOSAR INSCRIERE LA CUNCURSUL ORGANIZAT PENTRU FUNCTIILE VACANTE DE ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL SEF SECTIE

REZULTATE ETAPA ELIMINATORIE – VERIFICARE DOSAR INSCRIERE LA CONCURSUL ORGANIZAT PENTRU FUNCTIA VACANTA DE ASISTENT DE FARMACIE PRINCIPAL SEF DIN CADRUL FARMACIEI CU CIRCUIT INCHIS AL SPITALULUI

30.10.2018

ANUNT CONCURS

As. med. pr. (P.L) sef sectie din cadrul Sectiei a-II-a – psihiatrie adulti;

As. med. pr. (P.L) sef sectie din cadrul Sectiei a-IV-a – psihiatrie adulti;

As. med. pr. (cu studii S.) sef sectie din cadrul Sectiei a-VII-a – psihiatrie cronici;

As. med. pr. (P.L) sef sectie din cadrul Sectiei a-VIII-a – sectia sanatoriala de psihiatrie pediatrica;

As. de farmacie pr. (P.L) sef sectie din cadrul farmaciei cu circuit inchis al spitalului.

BIBLIOGRAFIE ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

BIBLIOGRAFIE ASISTENT FARMARMACIE PRINCIPAL

FORMULAR DE INSCRIERE

FISA de POST ASISTENT MEDICAL

FISA de POST ASISTENT FARMACIE

09.10.2018

REZULTATE FINALE CONCURS PENTRU OCUPARE A 1 (UN) POST TEMPORAR VACANT DE INFIRMIERA DEBUTANTA DIN CADRUL SECTIEI a-VII-a – PSIHIATRIE CRONICI

08.10.2018

REZULTATE ETAPA a-II-a – INTERVIU DE SELECTIE A CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA A 1 (UNUI) POST TEMPORAR VACANT DE INFIRMIERA DEBUTANTA DIN CADRUL SECTIEI a-VII-a – PSIHIATRIE CRONICI

03.10.2018

REZULTATE ETAPA ELIMINATORIE – PROBA SCRISA DE VERIFICARE A CUNOSTINTELOR LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA A 1 (UNUI) POST TEMPORAR VACANT DE INFIRMIERA DEBUTANTA DIN CADRUL SECTIEI a-VII-a – PSIHIATRIE CRONICI

26.09.2018

REZULTATE ETAPA ELIMINATORIE – VERIFICARE DOSARE INSCRIERE LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA A 1 (UN) POST TEMPORAR VACANT DE INFIRMIERA DEBUTANTA DIN CADRUL SECTIEI a-VII-a – PSIHIATRIE CRONICI

18.09.2018

ANUNT CONCURS – INFIRMIERA DEBUTANTA SECTIA a-VII-a CRONICI

BIBLIOGRAFIE

FORMULAR DE INSCRIERE LA CONCURS

FISA POSTULUI

04.09.2018

REZULTATE FINALE EXAMEN MEDIC SEF SECTIA a- II-a, a-VII-a, a-VIII-a.

REZULTATE FINALE CONCURS PENTRU OCUPAREA A 1 (un) POST DE ASISTENT MEDICAL DEBUTANT CU STUDII P.L. DIN CADRUL CABINETULUI DE PSIHIATRIE PEDIATRICA – AMBULATORIUL DE SPECIALITATE INTEGRAT SPITALULUI

03.09.2018

REZULTATE ETAPA a-II-a – INTERVIU DE SELECTIE A CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA A 1 (un) POST VACANT DE ASISTENT MEDICAL DEBUTANT CU STUDII P.L. DIN CADRUL CABINETULUI DE PSIHIATRIE PEDIATRICA – AMBULATORIUL DE SPECIALITATE INTEGRAT SPITALULUI

29.08.2018

REZULTATE ETAPA ELIMINATORIE – PROBA SCRISA DE VERIFICARE A CUNOSTINTELOR LA CONCURSUL PENTRU OCUPARE A 1 (UNUI) POST VACANT DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST DEBUTANT CU STUDII P.L. DIN CADRUL CABINETULUI DE PSIHIATRIE PEDIATRICA – AMBULATORULUI INTEGRAT SPITALULUI

23.08.2018

REZULTATE ETAPA ELIMINATORIE – VERIFICARE DOSAR INSCRIERE LA CONCURS – 1 (UN) POST DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST DEBUTANT CU STUDII P.L DIN CADRUL CABINETULUI DE PSIHIATRIE PEDIATRICA – AMBULATORIUL INTEGRAT SPITALULUI

07.08.2018

ANUNT CUNCURS – POST DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST DEBUTANT CU STUDII P.L. DIN CADRUL CABINETULUI DE PSIHIATRIE PEDIATRICA – AMBULATORIULUI INTERGRAT AL SPITALULUI

BIBLIOGRAFIE CONCURS ASISTENT MEDICAL GENERALIST DEBUTANT CU STUDII P L

FORMULAR DE INSCRIERE LA CONCURS

FISA de POST

31.07.2018

REZULTATE FINALE ALE CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI TEMPORAR VACANT DE INGRIJITOARE CURATENIE DIN CADRUL SECTIEI a-III-a – PSIHIATRIE ADULTI

30.07.2018

REZULTAT ETAPA A II A INTERVIU SELECTIE LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTULUI TEMPORAR VACANT INGRIJITOARE CURATENIE SECTIA 3

12.07.2018

ANUNT EXAMEN PROMOVARE – din ASISTENT GENERALIST DEBUTANT (P.L.) IN ASISTENT MEDICAL GENERALIST (P.L.) sECTIA a-III-a; din ASISTENT MEDICAL LA LABORATOR DEBUTANT (P.L.) in ASISTENT MEDICAL DE LABORATOR; din ASISTENT MEDICAL DE FARMACIE DEBUTANT(P.L.) in ASISTENT MEDICAL DE FARMACIE (P.L.)

BIBLIOGRAFIE EXAMEN DE PROMOVARE ASISTENT MEDICAL DE FARMACIE

BIBLIOGRAFIE EXAMEN DE PROMOVARE ASISTENT MEDICAL DE LABORATOR

BIBLIOGRAFIE EXAMEN DE PROMOVARE ASISTENT MEDICAL GENERALIST

11.07.2018

REZULTATE ETAPA ELIMINATORIE – PROBA SCRISA DE VERIFICARE A CUNOSTINTELOR LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA CELOR 2 (DOUA) POSTURI TEMPORAR VACANTE DE ASISTENT MEDICAL CU STUDII P.L., UNUL DIN CADRUL SECTIEI I-a PSIHIATRIE ADULTI SI UNUL DIN CADRUL SECTIEI a-II-a PSIHIATRIE ADULTII

10.07.2018

ANUNT CONCURS – POST TEMPORAR VACANT (PERIOADA DETERMINATA) INGRIJITOARE CURATENIE SECTIA a-III-a – PSIHIATRIE ADULTI – PANA LA DATA DE 11.11.2019

BIBLIOGRAFIE – concurs ingrijitoare

FORMULAR DE INSCRIERE LA CONCURS

FISA POSTULUI

REZULTATE FINALE CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE INGRIJITOARE CURATENIE DIN CADRUL FARMACIEI CU CIRCUIT INCHIS AL SPITALULUI

09.07.2018

REZULTATE ETAPA a-II-a – INTERVIU DE SELECTIE AL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE INGRIJIRE CURATENIE DIN CADRUL FARMACIEI CU CIRCUIT INCHIS A SPITALULUI

06.07.2018

ANUNT CONCURS – SEF SECTIE a-II-a, SECTIE a-VII-a si SECTIA a-VII-a

METODOLOGIE DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A CONCURSULUI/EXAMENULUI PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI DE MEDIC ȘEF SECȚIE

BIBLIOGRAFIA PENTRU CUNCURSUL/EXAMENELOR DE OCUPARE A FUNCTIE DE MEDIC SEF SECTIE

TEMATICA PENTRU CONCURSUL/EXAMENUL DE OCUPARE A FUNCTIEI DE MEDIC SEF SECTIE

TEME – CADRU pentru proiectul de management

GRILA DE PUNCTARE a proiectelor

04.07.2018

REZULTATE ETAPA ELIMINATORIE – PROBA SCRISA DE VERIFICARE A CUNOSTINTELOR LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE INGRIJITOARE CURATENIE DIN CADRUL FARMACIEI CU CIRCUIT INCHIS DIN CADRUL SPITALULUI

REZULTATE ETAPA ELIMINATORIE – VERIFICARE DOSAR INSCRIERE LA CONCURS – 1 (UN) POST DE ASISTENT MEDICAL CU STUDII P.L. DIN CADRUL SECTIEI I – A – PSIHIATRIE ADULTI SI 1 (UN) POST DE ASISTENT MEDICAL CU STUDII P.L. DIN CADRUL SECTIEI A-II-A PSIHIATRIE ADULTI

02.07.2018

REZULTATE FINALE CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI TEMPORAR VACANT DE SPALATOREASA DIN CADRUL SPALATORIEI SPITALULUI

27.06.2018

REZULTATE ETAPA ELIMINATORIE – PROBA SCRISA DE VERIFICARE A CUNOSTINTELOR LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTULUI TEMPORAR VACANT DE SPALATOREASA DIN CADRUL SPALATORIEI SPITALULUI

REZULTATE ETAPA ELIMINATORIE – PROBA SCRISA DE VERIFICARE A CUNOSTINTELOR LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTULUI TEMPORAR VACANT DE INGRIJITOARE CURATENIE DIN CADRUL SECTIEI A-III-A – PSIHIATRIE ADULTI

26.06.2018

REZULTATE ETAPA ELIMINATORIE – VERIFICARE DOSAR INSCRIERE LA CONCURS – INGRIJITOARE CURATENIE DIN CADRUL FARMACIEI CU CIRCUIT INCHIS A SPITALULUI

26.06.2018

ANUNT CONCURS – 1 POST ASISTENT MEDICAL GENERALIST CU STUDII P.L. SECTIA a-I-a – PANA LA DATA DE 19.11.2019; 1 – POST ASISTENT MEDICAL GENERALIST CU STUDII P.L. SECTIA a-II-a – PANA LA 22.11.2019

BIBLIOGRAFIE CONCURS ASISTENT MEDICAL GENERALIST CU STUDII P.L

FORMULAR DE INSCRIERE LA CONCURS

FISA DE POST

21.06.2018

REZULTATE ETAPA ELIMINATORIE – PROBA SCRISA DE VERIFICARE A CUNOSTINTELOR LA EXAMENUL DE ASISTENT MEDICAL DEBUTANT DIN CADRUL SECTIEI I – A – PSIHIATRIE ADULTI

REZULTATE ETAPA A II A – INTERVIU DE SELECTIE AL EXAMENULUI DE ASISTENT MEDICAL DEBUTANT CU STUDII SUPERIOARE DIN CADRUL SECTIEI I – A – PSIHIATRIE ADULTI

REZULTATE FINALE EXAMEN ASISTENT MEDICAL DEBUTANT CU STUDII SUPERIOARE DIN CADRUL SECTIEI I – A PSIHIATRIE ADULTI

19.06.2018

REZULTATE ETAPA ELIMINATORIE – VERIFICARE DOSAR INSCRIERE LA CONCURS – 1 (UN) POST DE ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL DIN CADRUL SECTIEI – A – PSIHIATRIE ADULTI SI 1 (UN) POST DE ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL DIN CADRUL SECTIEI A-II-A PSIHIATRIE ADULTI

REZULTATE ETAPA ELIMINATORIE – VERIFICARE DOSAR INSCRIERE LA CONCURS – INGRIJITOARE CURATENIE DIN CADRUL SECTIEI A-III-A PSIHIATRIE ADULTI SI SPALATOREASA DIN CADRUL SPALATORIEI SPITALULUI

13.06.2018

Rezultate etapa eliminatorie – verificare dosar inscriere la concurs – Asistent medical debutant cu studii superioare din cadrul Sectiei a-I-a – Psihiatrie adulti

12.06.2018

Anunt concurs

Bibliografie concurs asistent medical generalit principal

Fisa de post – As med principal cu studii P.L

Bibliografie – concurs ingrijitoare

Fisa de post – ingrijitoare curatenie

Bibliografie – spalatoreasa

Fisa de post – spalatoreasa

Formular de inscriere la concurs

29.05.2018

Anunt concurs – Asistent medical cu studii superioare – Sectia a-I-a

Bibliografia de concurs

Formular de inscriere la concurs

Fisa de post asistent medical cu studii superioare

20.04.2018

REZULTATE ETAPA ELIMINATORIE – PROBA SCRISA DE VERIFICARE A CUNOSTINTELOR LA EXAMENUL DE PROMOVARE IN FUNCTIA DE ASISTENT MEDICAL CU STUDII SUPERIOARE DIN CADRUL SECTIEI I – A – PSIHIATRIE ADULTI

REZULTATE ETAPA ELIMINATORIE – PROBA SCRISA DE VERIFICARE A CUNOSTINTELOR LA EXAMENUL DE PROMOVARE IN FUNCTIA DE INFIRMIERA DIN CADRUL SECTIEI a – VI -a PSIHIATRIE ADULTI, SECTIEI a – VII – a PSIHIATRIE CRONICI SI SECTIEI a – VIII – a SECTIE SANATORIALA DE PSIHIATRIE PEDIATRICA

08-01-2018  –  Anunt examen promovare asisisten mededical generalist si statistician debutant

Anunt examen promovare

Bibliografie examen promovare asisisten mededical generalist

Bibliografie examen promovare statistician debutant