Lansare proiect “Dezvoltarea capacității de diagnosticare și îngrijiri medicale acordate pacienților cu afecțiuni psihice și suspecți sau confirmați cu infecția SARS-CoV-2, în contextul pandemiei COVID-19, la Spitalul de Psihiatrie Voila-Câmpina”

proiect european voila1

Spitalul de Psihiatrie Voila, cu sediul în Câmpina, Str. Voila, Nr.114, Loc. Câmpina, Jud. Prahova, deruleaza proiectul “Dezvoltarea capacitații de diagnosticare si îngrijiri medicale acordate pacienților cu afecțiuni psihice si suspecți sau confirmați cu infecția SARS-CoV-2, în contextul pandemiei COVID-19, la Spitalul de Psihiatrie Voila-Câmpina ”, cod smis 141741 , finantat prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritara 9 Protejarea sanatatii populatiei in contextual pandemiei cauzate de COVID-19, obiectiv Specific 9.1 Cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19.

Contractul de finantare a fost incheiat cu Ministerul Fondurilor Europene, in calitate de Autoritate de Management .

Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 655.056,23 lei , din care valoare totala eligibila 655.056,23 Lei si valoare totală eligibilă nerambursabilă din FEDR 655.056,23 Lei.

Perioada de implementare a Proiectului este de 7 luni, respectiv între data 01 Decembrie 2020 și data 30 Iunie 2021, aceasta cuprinzând, daca este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Obiectivul general al proiectului il reprezintă cresterea capacității de diagnosticare, tratament și îngrijiri medicale acordate pacienților cu afecțiuni psihice suspecți sau confirmați cu infecția SARS-CoV-2 in timp util și eficient, prin dotarea Spitalului de Psihiatrie Voila cu echipamente medicale si nemedicale.

Obiectivul general și scopul proiectului vor fi realizate prin intermediul urmatoarelor obiectivele specifice ale proiectului:

  1. Dotarea unitații spitalicesti cu echipamente si aparatura medicala destinate diagnosticarii corecte si la timp a pacienților infectați
  2. Dotarea unitații spitalicești cu echipamente destinate îngrijirii pacienților infectați, care necesită intervenții medicale speciale adaptate patologiei COVID.
  3. Diversificarea posibilitaților de investigație si intervenție ale instituției solicitante.

Rezultate finale în urma implementării proiectului:

Unitați sanitare publice dotate pentru gestionarea crizei COVID-19 Nr unitați: 1

Rezultatul va fi atins prin achiziționarea de aparatura si echipamente medicale (Defibrilator: 1 buc, Analizor coagulare: 1 buc, Ecograf portabil: 1 buc), ce vor duce la cresterea capacitații de gestionare a situației de urgența cauzata de criza sanitara COVID-19 si permit un raspuns în timp util si eficient al Spitalului la criza COVID-19.

Capacitate adecvata de îngrijire si tratament a cazurilor de infecție cu virusul SARS-CoV-2 pentru secții COVID (dotarea cu Paturi medicale electric: 30 buc; Concentrator de oxigen: 8 buc)

Rezultatul contribuie la dotarea adecvata a spațiilor de tratament destinate pacienților COVID, suspecți sau confirmați. Dotarea  cu aparatura si echipamente medicale destinate tratamentului si ingrijirii medicale a pacienților COVID-19, va duce la cresterea calitații actului medical.

Scaderea riscului de infecție epidemiologica si raspândire COVID-19 prin dotarea cu Masina de spalat cu bariera igienica: 1 buc

Rezultatul contribuie la reducerea riscului de contaminare, circuite interne închise, pentru secțile COVID-19.

Comunicatul oficial în format PDF poate fi descărcat accesând acest link

Lasă un comentariu