Tarife

Începând cu data de 01 aprilie 2023, a tarifului pe zi de spitalizare, utilizat la întocmirea decontului de cheltuieli al pacientului, astfel:

a) Psihiatrie acuți – 415,25 lei;

b) Psihiatrie cronici – 279,06 lei;

c)  Sanatoriu psihiatrie pediatrică – 558,77 lei.

  

            Începând cu data de 01 aprilie 2023, a tarifelor pentru serviciile medicale prestate în ambulatoriul spitalului, astfel :

a)  Consultația de psihiatrie și psihiatrie pediatrică a copilului cu vârsta cuprinsă între 0 și 3 ani (până la împlinirea vârstei de 4 ani) – 32,40 puncte

b)  Consultația de psihiatrie și psihiatrie pediatrică a copilului și adultului cu vârsta cuprinsă între 4 și 59 de ani – 21,60 puncte

c)   Consultația de psihiatrie peste vârsta de 60de ani – 23,60 puncte

d)  Consultația copilului și adultului cu vârsta cuprinsă între 4 și 59 de ani pentru specialități medicale  – 10,80 puncte

e)  Consultația pentru specialități medicale peste vârsta de 60 de ani – 12,80 puncte

f)    Consultația de medicină fizică și de reabilitare a copilului și adultului cu vârsta cuprinsă între 4 și 59 de ani – 14,40 puncte

g)  Consultația de medicină fizică și de reabilitare peste vârsta de 60 de ani – 16,40 puncte

h)  Servicii de sănătate conexe actului medical:

       Evaluare psihologică clinică și psihodiagnostic – 30 puncte/ședință

       Consiliere psihologică clinică pentru copii/adulți – 30 puncte/ședință

  Consiliere psihologică clinică pentru copii diagnosticați cu tulburări din spectrul autist (numai la recomandarea medicului cu specialitatea psihiatrie pediatrică) într-o metodă psihoterapeutică aplicabilă copilului diagnosticat cu tulburări din spectrul autismului – 30 puncte/ședință

    VALOAREA MINIMĂ GARANTATĂ A  PUNCTULUI PE SERVICIU AN 2023 =  4 RON.

        Începând cu data de 01 aprilie 2023, a tarifului pentru serviciile medicale prestate în regim de spitalizare de zi, respectiv urgență medico chirurgicală în camera de gardă, la 60,06 lei/pacient.

PACHETUL DE BAZĂ DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENȚA MEDICALĂ SPITALICEASCĂ PENTRU AFECȚIUNI CRONICE – 01.01.2023


PACHETUL MINIMAL DE SERVICII MEDICALE PENTRU ASISTENȚA MEDICALĂ SPITALICEASCĂ Urgență medico-chirurgicală în camerele de gardă – 01.01.2023


Unitățile sanitare cu paturi care acorda servicii medicale spitalicești a căror plată se face pe bază de tarif pe caz rezolvat – sistem DRG vor afișa următorii indicatori – 01.01.2023


Urgență medico-chirurgicală în camerele de gardă – 01.01.2023


 

PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ ÎN ASISTENȚA MEDICALĂ AMBULATORIE DE MEDICINĂ FIZICĂ Șl DE REABILITARE ÎN BAZELE DE TRATAMENT – valabile cu data de 01.05.2022


PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ ÎN ASISTENȚA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂȚILE PARACLINICE – valabile cu data de 01.05.2022


Lista prețuri consultații/ proceduri cu plată din cadrul Cabinetului ambulator de recuperare, medicină fizică și balneologie, actualizate și valabile începând cu data de 01 septembrie 2021


PACHETUL DE BAZĂ DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENȚA MEDICALĂ SPITALICEASCĂ PENTRU AFECȚIUNI CRONICE – valabile cu data de 01.05.2022


Unitățile sanitare cu paturi care acorda servicii medicale spitalicești a căror plată se face pe bază de tarif pe caz rezolvat – sistem DRG – valabile cu data de 01.05.2022


PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ ÎN ASISTENȚA MEDICALĂ DE RECUPERARE MEDICALĂ, MEDICINĂ FIZICĂ ȘI DE REABILITARE ÎN SANATORII, INCLUSIV SANATORII BALNEARE ȘI PREVENTORII – valabile cu data de 01.08.2021


PACHETUL MINIMAL DE SERVICII MEDICALE PENTRU ASISTENȚA MEDICALĂ SPITALICEASCĂ – urgență medico-chirurgicală în camera de gardă – valabile cu data de 01.05.2022


PACHETUL DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENȚA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂȚI CLINICE – valabile cu data de 01.05.2022


NIVELUL alocațiilor de hrană pentru consumurile colective din unitățile sanitare publice valabile începând cu data de 01.06.2022

1. SPITALIZARE CONTINUA PSIHIATRIE ACUTI COPII SI ADULTI;
2. SPITALIZARE CONTINUA PSIHIATRIE CRONICI COPII SI ADULTI;
3. SPITALIZARE CONTINUA PSIHIATRIE PEDIATRICA IN SECTII DE TIP SANATORIAL;
4. SPITALIZARE DE ZI – URGENTE MEDICO-CHIRURGICALE IN CAMERA DE GARDA;
5. CONSULT PSIHIATRIE PESTE 4 ANI , EFECTUAT IN AMBULATORIU CLINIC DE SPECIALITATE;
6. SERVICIU CONEX EVALUARE PSIHOLOGICĂ CLINICĂ ȘI PSIHODIAGNOSTIC.
7. SERVICII MEDICALE DE MIDICINĂ FIZICĂ ȘI DE REABILITARE ACORDATE ÎN UNITĂȚI SANITARE DE MEDICINĂ FIZICĂ ȘI DE REABILITARE
8. CONSULT PESTE 4 ANI
9. EKG STANDARD
10. PULSOXIMETRIE

 

DENUMIRE TARIF

PREȚ

Tarife analize de laborator  efectuate la cerere:

Acid uric

14

Amilaza

18

Ag HBs

35

Ag Helicobacter Pylori

45

Anti HCV

35

Anti HIV1&2

40

Bilirubina totala

13

Bilirubina directa

13

Bilirubina indirecta

16

Calciu total

13

Calciu ionic

16

CK NAC

26

Clostridium difficile(toxina A+B)

60

Clor

15

Creatinina

14

Colesterol total

14

Electroforeza proteinelor

38

Examen de urina (sediment+ strip)

25

Examen coproparazitologic

18

Fosfataza alcalina

17

Fier seric

16

Glicemie

15

GGT

16

Hemoleucograma

32

Lactat dehidrogenaza

17

Lipide totale

16

Magneziu

15

Potasiu

15

Proteine totale

13

Proteina C reactiva

30

Sodiu

15

TGP

14

TGO

14

Test de sarcina

25

Test pentru determinarea stupefiantelor in urina

50

Trigliceride

16

Troponina

35

Uree

14

VDRL

25

VSH

9