Informații pacienți

PLANUL DE MĂSURI al Spitalului de Psihiatrie Voila, în contextul epidemiei cu Coronavirus COVID-19 (actualizat la data de 30.07.2020)

18/05/2020

Reguli de respectat in ambulatoriu de specialitate pe perioada starii de alerta


 COMUNICAT DE PRESĂ

Având în vedere:

 • contextul epidemiologie cauzat de evoluția infecției cu noul coronavirus (SARS-CoV-2);
 • măsurile de restricționare a circulației persoanelor prevăzute prin Ordonanța militară nr.2 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID- 19;

Conducerea Spitalului de Psihiatrie Voila Câmpina, vă transmite, în completare la Comunicatul de presă din data de 19.03.2020, măsurile adoptate:

 1. începând cu data de 23.03.2020 în cadrul spitalului se va oferi asistenta medicală de specialitate doar URGENTELOR PSIHIATRICE.
 2. Pentru a primi informații în legătură cu măsurile luate de spital în legătura cu consultațiile și internările, înainte de a pleca de acasă, vă rugăm sunați medicul curant. Acesta vă poate oferi ajutor și telefonic.
 3. In ambulatoriu de specialitate, integrat spitalului, vor fi primiți doar pacienții programați pentru perioada 23 – 27.03.2020.
 4. începând cu data de 24.03.2020 persoanele care doresc consultație de specialitate în ambulatoriu de specialitate, integrat spitalului, pot solicita consultație prin serviciul de telemedicinăIn acest sens, pentru detalii, vă rugăm sunați la tel: 0774/025839.

Orice actualizare a informațiilor comunicate prin prezentul, se vor regăsi pe pagina web a instituției: www.spitalulvoila.ro, în secțiunea ’’Informații pacienți- Programări” sau la numărul de telefon 0344/101 118 int.800.

MANAGER,
Dr. Irina Minescu


COMUNICAT DE PRESĂ – Nr. 2423 /19.03.2020

Având în vedere contextul epidemiologic cauzat de evoluția infecției cu noul coronavirus (SARS-CoV-2);

Conducerea Spitalului de Psihiatrie Voila Câmpina, a decis:

 1. Limitarea efectuării internărilor.

Se vor interna doar cazurile apreciate de către medic drept urgențe psihiatrice și pacienții cu domiciliul in Prahova, programati anterior. Pentru pacțienti ce au domiciliul in alte județe, având în vedere limitările de circulație impuse de Starea de Urgență , se recomandă reprogramarea, dacă starea de sănătate o permite, sau să se adreseze unităților de profil din județul de reședință.

 1. Limitarea consulturilor din Cabinetele de specialitate din Ambulatoriul integrat.

Se vor efectua numai consulturile pacienților deja programați.

 1. Interzicerea accesului în incinta spitalului următoarelor categorii de persoane fizice:
 • aparținători;
 • vizitatori;
 • reprezentați medicali și ai firmelor de distribuție a medicamentelor;
 • persoanele care solicită diverse avize/documente medicale Pentru această categorie de persoane,” programarea eliberării avizelor medicale solicitate se va face numai telefonic, respectiv la numărul de telefon 0344 / 101 118 int.800;
 • persoane din exteriorul spitalului care solicită participarea la slujbele religioase oficiate in Biserica Spitalului Voila;
 • reprezentanți ai firmelor de curierat.

Orice actualizare a informațiilor comunicate prin prezentul, se vor regăsi pe pagina web a instituției: www.spitalulvoila.ro, în secțiunea ” Informații pacienți- Programări” sau la numărul de telefon 0344 / 101 118 int.800.

MANAGER,

Dr. Irina Minescu


Accesare aplicație GooGle DUO, pentru consultație prin serviciul de telemedicină

Având în vedere:

 • contextul epidemiologie cauzat de evoluția infecției cu noul coronavirus (SARS-CoV-2);
 • măsurile prevăzute de adresa D.S.P. Prahova nr. 11482/19.03.2020 prin care se pot oferi servicii medicale în Ambulatoriu integrat spitalului prin telemedicină;

Pentru a putea accesa aplicația DUO, este necesar un telefon cu sistem de operare Android și să fie instalată aplicația DOU. Pentru a instala aplicația, urmați pașii de mai jos.

Vă punem la dispoziție următoarea modalitate de accesare a acestui sistem prin aplicației Google DUO, pentru a putea intra în contact prin videoconferință cu medicul din Ambulatoriu de specialitate, integrat Spitalului de Psihiatrie Voila Câmpina.

Pentru a accesa aplicația Google DUO, de pe telefonul mobil, cu android, descărcați aplicația din Magazin Play;

– se accesează aplicația, se accesptă Termenii și Condițiile, se introduce numărul de telefon (numărul personal);

– după instalarea aplicației, se contacteaza Ambulatoriul integrat spitalului, la numărul de telefon 0344/101 118 int. 858 sau la mobil 0774 025 839, se comunică numărul de mobil, personal urmând a fi sunat prin aplicația DUO de către medicul care își desfășoară activitatea în ziua respectivă.

A. legislatie comunitara

-Conventia de Implementare a Acordului Schengen-art 102-118 -protectia datelor personale in SIS si art. 126-130- protectia datelor cu caracter personal;

-Conventia pentru protejarea persoanelor fata de prelucrarea automatizata a datelor cu caracter personal,adoptata la Strasbourg la 28 ianuarie 1981;

-Directiva Consiliului 95/46/EC a Parlamentului European si a Consiliului European din 24 octombrie 1995 cu privire la protectia persoanelor referitoare la procesarea datelor personale si libera circulatie a acestor date (OJ L 281,23.11.1995.p.31 );

-Directiva 2002/58/EC a Parlamentului European si a Consiliului din 12.07.2002 privind procesarea datelor personale si protectia intimitatii in sectorul comunicatiilor electronice.

-Regulamentul (EC) nr 45/2001 al Parlamentului European si al Consiliului privind protectia persoanelor cu privire la procesarea datelor personale de catre institutiile si organismele comunitare si la libera circulatie a acestor date.

B. legislatie interna

-Legea nr 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;

-Legea nr 68/2001 privind ratificarea de catre Romania a Conventiei pentru protejarea persoanelor fata de prelucrarea automatizata a datelor cu caracter personal, adoptata la Strasbourg la 28 ianuarie 1981.

-Legea nr 102/2005 privind infiintarea si functionarea Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

II. DEFINITII

 1. date cu caracter personal = orice informatii referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila; o persoana identificabila este acea persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in mod particular prin referire la un numar de identificare ori la unul sau mai multi factori specifici identitatii sale fizice, fiziologice, psihice, economoce, culturale sau sociale;
 2. prelucrarea datelor cu caracter personal = orice operatiune sau set de operatiuni care se efectueaza asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea catre terti prin transmitere, diseminare sau in alt mod, alaturarea sau combinarea, blocarea, stergerea sau distrugerea;
 3. stocare = pastrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese;
 4. sistem de evidenta a datelor cu caracter personal = orice structura organizata de date cu caracter personal, accesibila potrivit unor criterii determinate, indiferent daca aceasta structura este organizata in mod centralizat ori descentralizat sau este repartizata dupa criterii functionale ori geografice;
 5. operator = orice persoana fizica sau juridica, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritatile publice, institutiile si structurile teritoriale ale acestora, care stabileste scopul si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; daca scopul si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt determinate printr-un act normativ sau in baza unui act normativ, operator este acea persoana fizica sau juridica, de drept public sau privat, care este desemnata ca operator prin acel act normativ sau in baza acelui act normativ;
 6. persoana imputernicita de catre operator = o persoana fizica sau juridica, de drept privat, ori de drept public, inclusiv autoritatile publice, institutiile si structurile teritoriale ale acestora, care prelucreaza date cu caracter personal pe seama operatorului;
 7. tert = orice persoana fizica sau juridica, de drept public sau privat, inclusiv autoritatile publice, institutiile si structurile teritoriale ale acestora, alta decat persoana vizata, operatorul sau persoana imputernicita sau persoanele care, sub autoritatea directa a operatorului sau a persoanei imputernicite sunt autorizate sa prelucreze date;
 8. destinatar = orice persoana fizica sau juridica, de drept public ori privat, inclusiv autoritatile publice, institutiile si structurile teritoriale ale acestora, careia ii sunt dezvaluite date, indiferent daca este sau nu tert; autoritatile publice carora li se comunica date in cadrul unei competente speciale de ancheta nu vor fi considerate destinatari;
 9. date anonime = date care, datorita originii sau modalitatii specifice de prelucrare nu pot fi asociate cu o persoana indentificata sau identificabila;

III. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE IN CONTEXTUL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL.

Informarea persoanei vizate

Art. 12. – (1) In cazul in care datele cu caracter personal sunt obtinute direct de la persoana vizata, operatorul este obligat sa furnizeze persoanei vizate cel putin urmatoarele informatii, cu exceptia cazului in care aceasta persoana poseda deja informatiile respective:

a) identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul;

b) scopul in care se face prelucrarea datelor;

c) informatii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; daca furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie si consecintele refuzului de a le furniza; existenta drepturilor prevazute de prezenta lege pentru persoana vizata, in special a dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile in care pot fi exercitate;

d) orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinand seama de specificul prelucrarii.

(2) In cazul in care datele nu sunt obtinute direct de la persoana vizata, operatorul este obligat ca, in momentul colectarii datelor sau, daca se intentioneaza dezvaluirea acestora catre terti, cel mai tarziu pana in momentul primei dezvaluiri, sa furnizeze persoanei vizate cel putin urmatoarele informatii, cu exceptia cazului in care persoana vizata poseda deja informatiile respective:

a) identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul;

b) scopul in care se face prelucrarea datelor;

c) informatii suplimentare, precum: categoriile de date vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor prevazute de prezenta lege pentru persoana vizata, in special a dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile in care pot fi exercitate;

d) orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinand seama de specificul prelucrarii.

(3) Prevederile alin. (2) nu se aplica atunci cand prelucrarea datelor se efectueaza exclusiv in scopuri jurnalistice, literare sau artistice, daca aplicarea acestora ar da indicii asupra surselor de informare.

(4) Prevederile alin. (2) nu se aplica in cazul in care prelucrarea datelor se face in scopuri statistice, de cercetare istorica sau stiintifica, ori in orice alte situatii in care furnizarea unor asemenea informatii se dovedeste imposibila sau ar implica un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat, precum si in situatiile in care inregistrarea sau dezvaluirea datelor este expres prevazuta de lege.

1. Dreptul de acces la date

Art. 13. – (1) Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, in situatia in care prelucreaza date cu caracter personal care privesc solicitantul, sa comunice acestuia, impreuna cu confirmarea, cel putin urmatoarele:

a) informatii referitoare la scopurile prelucrarii, categoriile de date avute in vedere si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le sunt dezvaluite datele;

b) comunicarea intr-o forma inteligibila a datelor care fac obiectul prelucrarii, precum si a oricarei informatii disponibile cu privire la originea datelor;

c) informatii asupra principiilor de functionare a mecanismului prin care se efectueaza orice prelucrare automata a datelor care vizeaza persoana respectiva;

d) informatii privind existenta dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie, precum si conditiile in care pot fi exercitate;

e) informatii asupra posibilitatii de a consulta registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, prevazut la art. 24, de a inainta plangere catre autoritatea de supraveghere, precum si de a se adresa instantei pentru atacarea deciziilor operatorului, in conformitate cu dispozitiile prezentei legi.

(2) Persoana vizata poate solicita de la operator informatiile prevazute la alin. (1), printr-o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata. In cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.

(3) Operatorul este obligat sa comunice informatiile solicitate, in termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate potrivit alin. (2).

(4) In cazul datelor cu caracter personal legate de starea de sanatate, cererea prevazuta la alin. (2) poate fi introdusa de persoana vizata fie direct, fie prin intermediul unui cadru medical care va indica in cerere persoana in numele careia este introdusa. La cererea operatorului sau a persoanei vizate comunicarea prevazuta la alin. (3) poate fi facuta prin intermediul unui cadru medical desemnat de persoana vizata.

(5) In cazul in care datele cu caracter personal legate de starea de sanatate sunt prelucrate in scop de cercetare stiintifica, daca nu exista, cel putin aparent, riscul de a se aduce atingere drepturilor persoanei vizate si daca datele nu sunt utilizate pentru a lua decizii sau masuri fata de o anumita persoana, comunicarea prevazuta la alin. (3) se poate face si intr-un termen mai mare decat cel prevazut la acel alineat, in masura in care aceasta ar putea afecta bunul mers sau rezultatele cercetarii, si nu mai tarziu de momentul in care cercetarea este incheiata. In acest caz persoana vizata trebuie sa isi fi dat in mod expres si neechivoc consimtamantul ca datele sa fie prelucrate in scop de cercetare stiintifica, precum si asupra posibilei amanari a comunicarii prevazute la alin. (3) din acest motiv.

(6) Prevederile alin. (2) nu se aplica atunci cand prelucrarea datelor se efectueaza exclusiv in scopuri jurnalistice, literare sau artistice, daca aplicarea acestora ar da indicii asupra surselor de informare.

2. Dreptul de interventie asupra datelor

Art. 14. – (1) Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit:

a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi, in special a datelor incomplete sau inexacte;

b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi;

c) notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.

(2) Pentru exercitarea dreptului prevazut la alin. (1) persoana vizata va inainta operatorului o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata. In cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.

(3) Operatorul este obligat sa comunice masurile luate in temeiul alin. (1), precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, in termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate potrivit alin. (2).

3. Dreptul de opozitie

Art. 15. – (1) Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca date care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. In caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele in cauza.

(2) Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, in numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop.

(3) In vederea exercitarii drepturilor prevazute la alin. (1) si (2) persoana vizata va inainta operatorului o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata. In cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.

(4) Operatorul este obligat sa comunice persoanei vizate masurile luate in temeiul alin. (1) sau (2), precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, in termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate potrivit alin. (3).

Exceptii:

Art. 16. – (1) Prevederile art. 12, 13, ale art. 14 alin. (3) si ale art. 15 nu se aplica in cazul activitatilor prevazute la art. 2 alin. (5), daca prin aplicarea acestora este prejudiciata eficienta actiunii sau obiectivul urmarit in indeplinirea atributiilor legale ale autoritatii publice.

(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile strict pentru perioada necesara atingerii obiectivului urmarit prin desfasurarea activitatilor mentionate la art. 2 alin. (5).

(3) Dupa incetarea situatiei care justifica aplicarea alin. (1) si (2) operatorii care desfasoara activitatile prevazute la art. 2 alin. (5) vor lua masurile necesare pentru a asigura respectarea drepturilor persoanelor vizate.

(4) Autoritatile publice tin evidenta unor astfel de cazuri si informeaza periodic autoritatea de supraveghere despre modul de solutionare a lor.

4. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale

Art. 17. – (1) Orice persoana are dreptul de a cere si de a obtine:

a) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau ori alte asemenea aspecte;

b) reevaluarea oricarei alte decizii luate in privinta sa, care o afecteaza in mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care intruneste conditiile prevazute la lit. a).

(2) Respectandu-se celelalte garantii prevazute de prezenta lege, o persoana poate fi supusa unei decizii de natura celei vizate la alin. (1), numai in urmatoarele situatii:

a) decizia este luata in cadrul incheierii sau executarii unui contract, cu conditia ca cererea de incheiere sau de executare a contractului, introdusa de persoana vizata, sa fi fost satisfacuta sau ca unele masuri adecvate, precum posibilitatea de a-si sustine punctul de vedere, sa garanteze apararea propriului interes legitim;

b) decizia este autorizata de o lege care precizeaza masurile ce garanteaza apararea interesului legitim al persoanei vizate.

5. Dreptul de a se adresa justitiei

Art. 18. – (1) Fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plangere autoritatii de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de prezenta lege, care le-au fost incalcate.

(2) Orice persoana care a suferit un prejudiciu in urma unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata ilegal, se poate adresa instantei competente pentru repararea acestuia.

(3) Instanta competenta este cea in a carei raza teritoriala domiciliaza reclamantul. Cererea de chemare in judecata este scutita de taxa de timbru.

Confidentialitatea prelucrarilor

Art. 19. – Orice persoana care actioneaza sub autoritatea operatorului sau a persoanei imputernicite, inclusiv persoana imputernicita, care are acces la date cu caracter personal, nu poate sa le prelucreze decat pe baza instructiunilor operatorului, cu exceptia cazului in care actioneaza in temeiul unei obligatii legale.

IV. DREPTURI ALE CETATENILOR STRAINI IN CEEA CE PRIVESTE PROTECTIA DATELOR PERSONALE.

Cf. art 18 si 26 din Constitutia Romaniei,republicata ,,,cetatenii straini si apatrizii care locuiesc in Romania se bucura de protectia generala a persoanelor si a averilor,garantata de Constitutie si de alte legi iar autoritatile publice respecta si ocrotesc viata intima ,familiala si privata,, ,fara a face distinctie intre cetatenii romani si straini.

De asemenea,legea cadru in domeniul protectiei persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a aestor date(L nr 677/ 2001,cu modificarile si completarile ulterioare) are ca scop garantarea si protejarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale persoanelor fizice,in special a dreptului la viata intima,familiala si privata ,cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ,,,fara a face distinctie intre cetatenii romani si straini,, .

De asemenea,aceasta lege se aplica prelucrarilor de date cu caracter personal efectuate de persoane fizice sau juridice,romane ori straine,de drept public sau privat,indiferent daca au loc in sectorul public sau privat.(art 2 alin 6 ).

In acest context ,in virtutea dispozitiilor legale indicate ,cadrul normativ intern asigura o protectie similara celor 2 categorii de persoane: cetateni romani sau straini.

V. PLANGERI ADRESATE DIRECT ANSPDCP

Autoritatea nationala de supraveghere a prelucrarii datelor cu caracter personal (ANSPDCP ) este autoritate publica autonoma si independenta, cu personalitate juridica, care monitorizeaza si controleaza sub aspectul legalitatii prelucrarile de date cu caracter personal, care cad sub incidenta L 677/2001.

Contact : Str.Olari ,nr 32,sect 2 Bucuresti

Tel:+40-21-252.55.99

Fax:+40-21-252.57.57

e-mail : anspdcp@dataprotection.ro

Plangeri adresate autoritatii de supraveghere

Art. 25. – (1) In vederea apararii drepturilor prevazute de prezenta lege persoanele ale caror date cu caracter personal fac obiectul unei prelucrari care cade sub incidenta prezentei legi pot inainta plangere catre autoritatea de supraveghere. Plangerea se poate face direct sau prin reprezentant. Persoana lezata poate imputernici o asociatie sau o fundatie sa ii reprezinte interesele.

(2) Plangerea catre autoritatea de supraveghere nu poate fi inaintata daca o cerere in justitie, avand acelasi obiect si aceleasi parti, a fost introdusa anterior.

(3) In afara cazurilor in care o intarziere ar cauza un prejudiciu iminent si ireparabil, plangerea catre autoritatea de supraveghere nu poate fi inaintata mai devreme de 15 zile de la inaintarea unei plangeri cu acelasi continut catre operator.

(4) In vederea solutionarii plangerii, daca apreciaza ca este necesar, autoritatea de supraveghere poate audia persoana vizata, operatorul si, daca este cazul, persoana imputernicita sau asociatia ori fundatia care reprezinta interesele persoanei vizate. Aceste persoane au dreptul de a inainta cereri, documente si memorii. Autoritatea de supraveghere poate dispune efectuarea de expertize.

(5) Daca plangerea este gasita intemeiata, autoritatea de supraveghere poate decide oricare dintre masurile prevazute la art. 21 alin. (3) lit. d). Interdictia temporara a prelucrarii poate fi instituita numai pana la incetarea motivelor care au determinat luarea acestei masuri.

(6) Decizia trebuie motivata si se comunica partilor interesate in termen de 30 de zile de la data primirii plangerii.

(7) Autoritatea de supraveghere poate ordona, daca apreciaza necesar, suspendarea unora sau tuturor operatiunilor de prelucrare pana la solutionarea plangerii in conditiile alin. (5).

(8) Autoritatea de supraveghere se poate adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de prezenta lege persoanelor vizate. Instanta competenta este Tribunalul Municipiului Bucuresti. Cererea de chemare in judecata este scutita de taxa de timbru.

(9) La cererea persoanelor vizate, pentru motive intemeiate, instanta poate dispune suspendarea prelucrarii pana la solutionarea plangerii de catre autoritatea de supraveghere.

(10) Prevederile alin. (4)-(9) se aplica in mod corespunzator si in situatia in care autoritatea de supraveghere afla pe orice alta cale despre savarsirea unei incalcari a drepturilor recunoscute de prezenta lege persoanelor vizate.