GDPR

atentieInformare apartinatori


Informare pacient


Informare supraveghere video


Politica privind confidențialitatea datelor

Site-ul este deținut și administrat de Spitalul de Psihiatrie Voila cu sediul în  Strada Voila,  nr. 114, Câmpina, județul Prahova. Pentru a urmări mai ușor informațiile, trebuie să știi că ne putem referi la instituția noastră folosind termenii „Spitalul de Psihiatrie Voila”, „nouă”, „nostru” etc, iar la tine, ca utilizator și vizitator al site-ului, folosind termenii „utilizator”, „dumneavoastră”, etc.

Această politică descrie informațiile pe care le colectăm atunci când vizitați www.spitalulvoila.ro sau pe care le prelucram prin intermediul acestui site web. Prin utilizarea acestui site web, sunteți de acord cu colectarea și utilizarea informațiilor dumneavoastră personale (în cazul în care acestea sunt furnizate) în conformitate cu această politică.

Site-ul poate conține legături către și de pe site-uri web. Dacă urmați un link către oricare dintre aceste site-uri web, rețineți că acestea au propriile politici de confidențialitate. Spitalul de Psihiatrie Voila nu are nicio responsabilitate sau răspundere pentru aceste politici sau modul în care aceste site-uri web își gestionează datele. Verificați aceste politici înainte de a trimite orice informații personale acestor site-uri.

Informatiile prelucrate si durata de stocare

Prin intermediul site-ului prelucram documentele pe care institutia este obligata sa le afiseze conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public sau conform Legii nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice. Aceste documente contin urmatorele date cu caracter personal: nume, loc de munca, functie, nume rude si venituri. Alte informatii cuprinse in aceste documente (semnatura, CNP, adresa) sunt anonimizate in momentul postarii pe site.

Durata de stocare a acestor informatii este in conformitate cu cerintele legale.

În cazul în care utilizați site-ul nostru, vom colecta și procesa următoarele date personale despre dumneavoastră:

Informații pe care le colectăm despre dumneavoastră, prin intermediul fisierelor cookie pe care le folosim, în momentul în care accesați site-ul nostru. Pentru detalii suplimentare, consultați informarea privind cookie-urile.

Stocarea datelor de natura personală se face atata timp cat avem consimțămȃntul dumneavoastră.

Cum prelucram datele personale

Folosim datele personale despre dumneavoastră în următoarele moduri:

• datele personale furnizate de dumneavoastră prin intermediul adresei de e-mail vor fi folosite în scopul procesării cererilor dumneavoastră. Prin trimiterea solicitării sunteți de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră de către Spitalul de Psihiatrie Voila.

• datele persinale furnizate de dumneavoastra in vederea indeplinirii obligatiilor legale ale organizatiei, sunt postate partial anonomizat pentru indeplinirea cerintelor de transparenta.

• informațiile tehnice pe care le colectăm prin utilizarea cookie-urilor vor fi utilizate în scopurile stabilite în “Informarea privind cookie-urile”.

Transferuri internaționale

Informațiile generate de fișierele de tip cookie (de tip marketing) cu privire la utilizarea de către dumneavoastră a site-ului web vor fi transmise și stocate de Google pe servere care pot fi localizate în UE, SEE şi/sau Statele Unite. Acest tip de cookie permite identificarea publicului țintă, înregistrarea vizitei dumneavoastră pe website-ul nostru, paginile pe care le-ați vizitat și link-urile pe care le-ați accesat. Utilizam aceste informații pentru a oferi reclame mai relevante pentru dumneavoastră și interesele dumneavoastră. În același timp, acestea sunt utilizate pentru a limita frecvența cu care puteți vedea o reclamă și pentru a ajuta la măsurarea eficienței campaniilor publicitare. De asemenea, în același scop, putem împărtăși aceste informații cu terțe-părți (de exemplu: furnizori de servicii externe). De asemenea, Google poate transfera aceste informații către terți în cazul în care are această obligaţie conform legii sau în cazul în care acești terți prelucrează informațiile în numele Google. Google nu va asocia adresa dumneavoastră IP cu alte date deținute de Google.

Informații detaliate cu privire la Google și protecția datelor cu caracter personal (inclusiv modul în care puteți controla informațiile trimise către Google) pot fi găsite la: https://policies.google.com/privacy/partners.

Accesați datele dumneavoastră personale

Aveți dreptul să cereți o copie a informațiilor deținute de noi  prin formularea unei solicitări de acces. Pentru a solicita o copie a datelor deținute despre dumneavoastră sau pentru a vă actualiza informațiile, contactați Spitalul de Psihiatrie Voila la adresa de e-mail dpo@spitalulvoila.ro.

Datele de natura personala deținute de către Spitalul de Psihiatrie Voila sunt supuse condițiilor din Regulamentul UE 679/2016 care oferă persoanelor vizate dreptul de acces la toate tipurile de informații înregistrate, deținute de operatorul de date, sub rezerva anumitor limitări.

Drepturile persoanei vizate

Conform Regulamentului 679/2016 – GDPR, aveţi dreptul de a solicita Spitalului de Psihiatrie Voila, în calitate de operator de date de natură personală, rectificarea, ştergerea sau restricţionarea prelucrării datelor personale referitoare la dumneavoastră.

Dreptul de a depune o plângere în faţa Autorităţii de supraveghere

Conform Regulamentului 679 /2016 – GDPR, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Mai multe detalii se pot obține accesȃnd adresa http://www.dataprotection.ro/.

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
(PACIENȚI – APARȚINĂTORI)

Conform Regulamentului UE 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, Spitalul de Psihiatrie Voila este un operator de date de natură personală.

Spitalul de Psihiatrie Voila colectează și prelucrează date în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale ce-i revin conform legii, respectiv în scopuri de medicină preventivă, de stabilire a diagnosticelor medicale, de administrare a unor îngrijiri sau tratamente medicale pentru persoana vizată ori de gestionare a serviciilor de sănătate care acţionează în interesul persoanei vizate. Sunteţi obligat(ă) să ne furnizaţi datele solicitate pentru îndeplinirea scopurilor menţionate mai sus, iar refuzul furnizării acestora poate duce la dificultăţi în organizarea şi furnizării serviciilor medicale.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în mod legal în conformitate cu: Legea 95/2000, Legea nr.629/2001, Ordinul nr.1.301 din 20 iulie 2007, Legea nr. 82/1991, Legea nr.333/2003 şi Regulamentul UE 679/2016 (criteriile de la art.6(1) și criteriile de la art.9(2)a și h).

Destinatarii informaţiilor pot fi: Ministerul Sănătaţii, DSP Prahova, Curtea de Conturi, CNAS, CJAS Prahova, SNSPMS, SMURD, Spitalul Municipal Câmpina, Autorităţi locale, Poliţie, Servicii de asistenţă socială sau alte instituții.

Informaţiile colectate despre dumneavoastră sunt păstrate în formă scrisă și / sau în formă electronică. Ne asigurăm că informaţiile pe care le deținem sunt păstrate în locaţii sigure, cu un nivel de securitate adecvat și cu accesul permis doar personalului autorizat. Durata de stocare pentru fiecare categorie de date cu caracter personal este în conformitate cu cerinţele legale, cu reglementarile interne ale organizaţiei și a celei mai bune practici din acest domeniu.

În cazul utilizării unor persoane împuternicite, dacă datele prelucrate de acestea identifică sau ar putea identifica o persoană, ne asigurăm că acestea sunt obligate din punct de vedere contractual să implementeze măsuri tehnice și organizatorice de protecţie a datelor.

Conform Regulamentului UE 679/2016, aveţi următoarele drepturi: accesul la datele personale care vă privesc, rectificarea sau ştergerea acestora, restricţionarea prelucrării, dreptul de a vă opune prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale cu caracter automat și de a vă adresa instanţei de judecată competente. Disponibilitatea drepturilor depinde de fiecare prelucrare. În cazul în care prelucrarea datelor se bazează pe consimţământul dumneavoastră, aveţi dreptul de a retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia.

Dacă aveţi nemulţumiri legate de modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, aveţi dreptul de a depune o plângere în faţa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal http://www.dataprotection.ro.

Dacă doriţi să faceţi o solicitare în temeiul Regulamentului UE 679/2016, pentru a putea să vă răspundem într-un mod eficient, va trebui să ne furnizați identitatea dumneavoastră (nume complet, CNP, adresă) și indicații privind informațiile pe care le solicitați. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să contactaţi Responsabilul de Protecţia Datelor la adresa de e-mail dpo@spitalulvoila.ro .

O informare detaliată o prelucrărilor de date desfășurate în Spitalul de Psihiatrie Voila este disponibilă la Fișier sau pe site-ul https://staging.spitalulvoila.ro/gdpr/informarepacienti.html .

Informare privind protecția datelor cu caracter personal

Conform Regulamentului UE 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, Spitalul de Psihiatrie Voila  este un operator de date. Datele de contact ale Spitalului de Psihiatrie Voila  sunt următoarele: Str. Voila nr. 114, CAMPINA, Jud. PRAHOVA, Telefon 0344.101.118.

De ce colectăm informații despre dvs.

Ȋn momentul prezentării sau contactării Spitalul de Psihiatrie Voila, putem colecta și prelucra date cu caracter personal din următoarele categorii:

• Identitate (nume și prenume, nume și prenume însoţitor, nume și prenume persoană contact, șamd);

• Contact (adresă, adresă e-mail, telefon șamd);

• Identificare (CNP, serie si număr carte de identitate șamd);

• Informații profesionale (locul de munca, profesia șamd);

• Informații personale (informații despre alți membrii ai familei, informații privind asigurarea medicală șamd);

• Informații privind sănătatea necesare pentru medicina muncii sau pentru evaluarea capacităţii de muncă;

• Informaţii cu caracter special (stare de sănătate, dizabilităţi, religie, șamd) ;

• Informaţii financiare (diferite sume de plată sau plătite);

• Informații trafic internet (website-uri accesate, ip-uri accesate șamd);

• Identificatori online (adresă email, IP, user șamd);

• Fotografii sau înregistrări video. Categoriile de date menţionate sunt prelucrate în următoarele situaţii:

• în cazul în care vă prezentaţi pentru o consultaţie sau veniţi cu un copil la o consultaţie;

• în cazul înscrierii și participării într-un Program sau subprogram Național de Sănătate;

• ȋn situația oferirii de servicii cu plată; • în cazul internării unui copil, adult sau însoţitor;

• pentru întocmirea biletelor de trimitere pentru investigaţii, prescripţii medicale șamd;

• în cazul ȋn care Spitalul de Psihiatrie Voila are obligația de a respecta legile aplicabile și de a transmite anumite informații instituțiilor statului;

• pentru îndeplinirea unor sarcini care servesc unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul;

• pentru îndeplinirea unor sarcini care servesc unui interes public în domeniul sănătăţii publice, cum ar fi protecţia împotriva ameninţărilor transfrontaliere grave la adresa sănătăţii sau asigurarea de standarde ridicate de calitate şi siguranţă a asistenţei medicale şi a medicamentelor sau a dispozitivelor medicale;

• în vederea decontării serviciilor medicale de către CNAS/ CJAS;

• în vederea acordării, la cererea dumneavoastră, de asistență religioasă;

• dacă Spitalul de Psihiatrie Voila trebuie să abordeze un contact de urgență pe care l-ați specificat;

• dacǎ trebuie sǎ ofere informații despre starea de sǎnǎtate și altor persoane, ȋn baza consimțǎmȃntului acordat de dumneavoastrǎ;

• ȋn cazul fotografiilor sau înregistrărilor video realizate pentru prezentarea spitalului;

• în cazul în care accesați site-ul web al spitalului sau comunicați electronic cu spitalul;

• pentru siguranța și securitatea dumneavoastră și a bunurilor ce vǎ aparțin precum și pentru siguranța și securitatea angajaților și bunurilor spitalului;

• pentru asigurarea securităţii informatice şi cibernetice a organizaţiei.

Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi aceste date cu caracter personal pentru îndeplinirea scopurilor menţionate mai sus, iar refuzul furnizării acestor date poate duce la dificultăţi în organizarea şi furnizarea serviciilor medicale.

Temeiul juridic al prelucrărilor de date cu caracter personal

Informaţiile sunt prelucrate în mod legal în conformitate cu:

• Legea 95/ 2006 — Privind reforma în domeniul sănătăţii cu modificările şi completările ulterioare;

• Legea nr. 82/ 1991 Legea contabilităţii (republicată), modificată şi completată;

• Legea nr. 46 din 21 ianuarie 2003 privind drepturilor pacientului și normele de aplicare ale acesteia cu modificarile și completările ulterioare;

• Ordinul nr. 1782/ 2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi;

• Ordinul nr. 1611/ 2004 privind aprobarea circuitului informaţional şi a fişelor de declarare şi supraveghere a infecţiei HIV/ SIDA;

• Legea nr. 629/ 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.124/ 1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale;

• Ordinul nr. 39/ 2008 privind reorganizarea ambulatoriului de specialitate al spitalului cu modificările și completările ulterioare;

• Legea nr. 333/ 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor și normele de aplicare ale acesteia;

• Ordinul nr. 1301/ 2007 (actualizat) pentru aprobarea Normelor privind funcționarea laboratoarelor de analize medicale;

• Regulamentul UE 679/ 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/ 46/ CE;

• Legea nr. 190/ 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/ 679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/ 46/ CE;

• Ordinul nr. 1101/ 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare;

• Ordinul nr. 1501/ 2016 privind aprobarea implementării mecanismului de feedback al pacientului în spitalele publice;

• Ordinul nr. 1399 din 30 iulie 2021 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1501/2016 privind aprobarea implementării mecanismului de feedback al pacientului în spitalele publice;

• HG nr. 155/ 2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018 cu modificarile și completările ulterioare;

• Ordinul nr. 245/ 2017 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018 cu modificarile și completările ulterioare;

• Ordinul nr. 377/ 2017 aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018 cu modificarile și completările ulterioare;

• Ordinul nr. 716/ 26.07.2021 pentru modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/ 2017;

• Ordinul nr. 2171_181_4380_M223/ 2020 pentru stabilirea normelor privind autorizarea, organizarea şi funcţionarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19;

• HG nr. 696/ 2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022;

• Ordinul nr. 1068/ 627/ 2021 din 29 iunie 2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/ 2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022;

• Ordinul nr. 487 din 9 aprilie 2021 privind modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 436/ 2020 pentru aprobarea Protocolului specific privind managementul în caz de deces al pacienților infectați cu noul coronavirus (SARS-CoV-2).

Din punct de vedere al Regulamentul UE 679/ 2016, informațiile sunt prelucrate după cum urmează:

Prelucrare date de natură personală Condiții prevăzute în regulament
Furnizarea de servicii medicale și prelucrarea informațiilor din                             categoriile   speciale                             (de

exemplu,    informații   referitoare   la                 starea

dumneavoastră de sănătate).

Art.6(1)b, pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;

Art.6(1)c, în vederea îndeplinirii unei obligații legale;

Art.6(1)d, pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;

Art.6(1)e, îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public;

Art.9(2)i, prelucrarea este necesară din motive de interes public în domeniul sănătății publice, cum ar

fi protecția împotriva amenințărilor transfrontaliere grave la adresa sănătății sau asigurarea de standarde ridicate de calitate și siguranță a asistenței medicale și a medicamentelor sau a dispozitivelor medicale.

Art.9(2)h, prelucrarea este necesară în scopuri legate de medicina preventivă sau a muncii, de evaluarea capacității de muncă a angajatului, de stabilirea unui diagnostic medical, de furnizarea de asistență medicală sau socială sau a unui tratament medical sau de gestionarea sistemelor și serviciilor de sănătate sau de asistență socială.

Desfășurarea       proceselor                           educaționale

universitare și de cercetare.

Art.6(1)a, persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;

Art.9(2)a, persoana vizată și-a dat consimțământul explicit pentru prelucrarea acestor date cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;

Art.6(1)e, îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public.

Programarea unui pacient la un anumit serviciu. Art.6(1)a, persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice.
Transmiterea anumitor informații instituțiilor statului. Art.6(1)c, în vederea îndeplinirii unei obligații legale;

Art.6(1)e, îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public;

Art.9(2)i, prelucrarea este necesară din motive de interes public în domeniul sănătății publice, cum ar

fi protecția împotriva amenințărilor transfrontaliere grave la adresa sănătății sau asigurarea de standarde ridicate de calitate și siguranță a asistenței medicale și a medicamentelor sau a dispozitivelor medicale.

Utilizarea unui contact de urgență specificat. Art.6(1)d, pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;

Art.9(2)c, prelucrarea este necesară pentru protejarea intereselor vitale ale persoanei vizate sau ale unei alte

persoane fizice, atunci când persoana vizată se află în incapacitate fizică sau juridică de a-și da consimțământul.
Fotografii sau înregistrări video realizate pentru prezentarea condițiilor și serviciilor oferite. Art.6(1)a, persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice.
Supraveghere video folosind sistemul intern de supraveghere video. Art.6(1)c, în vederea îndeplinirii unei obligații legale;

Art.6(l)f, prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terță.

Identificare electronică – IP, adresă e-mail șamd. –  Art.6(1)a, persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;

–  Art.9(2)a, persoana vizată și-a dat consimțământul explicit pentru prelucrarea acestor date cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice.

Monitorizarea traficului de internet pentru siguranța și securitatea sistemelor informatice ale spitalului. Art.6(1)c, îndeplinirirea unei obligații legale;

Art.6(1)f, prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terță.

Categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal

Destinatarii informațiilor pot fi:

 • Ministerul Sănătății și instituțiile subordonate;
 • Centrul de Control al Bolilor Transmisibile;
 • Direcția de Sănătate Publică; CNAS, CJAS, SNSPMPDSB;
 • Institutul Național de Medicină Legală;
 • Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate (ANMCS);
 • Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS);
 • Curtea de conturi;
 • Alți furnizori de servicii medicale în cazul tranferului sau controalelor/investigațiilor medicale inter- spitalicești;
 • Autorități locale, Poliție, Servicii de asistență socială.

Cum protejam informațiile confidențiale colectate

Informațiile colectate despre dumneavoastră sunt păstrate în formă scrisă și/ sau în formă electronică. Ne asigurăm că informațiile pe care le deținem sunt păstrate în locații sigure, cu un nivel de securitate adecvat și cu accesul permis doar personalului autorizat.

De asemenea, ne asigurăm că persoanele împuternicite sunt obligate din punct de vedere contractual să implementeze măsuri tehnice și organizatorice de protecție a datelor, în cazul în care datele prelucrate de acestea identifică sau ar putea identifica o persoană.

Locația de stocare și durata de stocare

Datele cu caracter personal colectate sunt stocate în spații și pe echipamente situate în incinta Spitalului de Psihiatrie Voila.

Durata de stocare pentru fiecare categorie de date cu caracter personal este în conformitate cu cerințele legale, cu reglementările interne ale organizației și a celei mai bune practici din acest domeniu.

Drepturi legate de prelucrarea datelor cu caracter personal

Conform Regulamentului UE 679/2016, aveţi următoarele drepturi: accesul la datele personale care vă privesc, rectificarea sau ştergerea acestora, restricţionarea prelucrării, dreptul de a vă opune prelucrării, precum şi dreptul la portabilitatea datelor.  În plus, aveţi dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale cu caracter automat, precum și de a vă adresa instanţei de judecată competente.

Disponibilitatea acestor drepturi depinde de justificarea legală a prelucrării.

În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe consimţământul dumneavoastră, aveţi dreptul de a se retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia.

Dacă aveţi nemulţumiri legate de modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, aveţi dreptul de a depune o plângere în faţa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal http://www.dataprotection.ro/.

Dacă doriţi să faceţi o solicitare în temeiul Regulamentului UE 679/2016, pentru a putea să vă răspundem într-un mod eficient va trebui să ne furnizați identitatea dumneavoastră (nume complet, CNP, adresa) și indicații privind informațiile pe care le solicitați.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să contactaţi Responsabilul de Protecţia Datelor la adresa de email  dpo@spitalulvoila.ro

INFORMARE PRIVIND CONFIDENŢIALITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL (SUPRAVEGHERE VIDEO)

Conform Regulamentului UE 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, Spitalul de Psihiatrie Voila este un operator de date. Datele de contact ale Spitalului de Psihiatrie Voila sunt următoarele: Str. Voila nr. 114, CAMPINA, Jud. PRAHOVA, Telefon 0344.101.118.

CUM COLECTĂM / PRELUCRĂM INFORMAȚII DESPRE DUMNEAVOASTRĂ

Spitalul de Psihiatrie Voila, prin intermediul sistemelor de supraveghere video, colectează și prelucrează înregistrari video în scopul asigurării securităţii persoanelor şi bunurilor, pazei şi protecţiei bunurilor, imobilelor, valorilor şi a materialelor utilizate în furnizarea serviciilor medicale precum şi pentru prevenirea și combaterea infracţionalităţii.

Supravegherea prin mijloace video se utilizează doar în situaţia în care mijloacele convenţionale aplicate sunt considerabil mai puţin eficiente în realizarea obiectivelor menţionate, conform analizei de risc efectuate la nivelul organizaţiei.

Spitalul de Psihiatrie Voila nu prelucrează în scop privat datele cu caracter personal rezultate în urma monitorizării video iar sistemul de supraveghere nu este utilizat pentru monitorizarea activităţii angajaţilor sau colaboratorilor sau pentru pontajul angajaţilor.

Sistemul video existent a fost instalat în urma unor analize de risc, anexate planurilor de protecţie şi pază. Zonele supravegheate video cuprind:

 • zone de acces şi spaţii destinate publicului,
 • zone cu acces restricţionat
 • împrejurimile clădirilor pentru a proteja spaţiile exterioare

Nu sunt monitorizate zone în care există un nivel ridicat al aşteptărilor privind viaţa privată, precum birouri, toalete sau alte locaţii similare. Înregistrarea se face 24 / 24 ore.

Pentru protejarea stării de sănatate a pacienţilor aflaţi în situaţii speciale, în unele camere de supraveghere cu acces restricţionat, sunt instalate camere video pentru monitorizarea pacienţilor 24/24 ore. În astfel de cazuri, în zona monitorizată este amplasat un anunţ care precizează acest lucru.

TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRĂRILOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL

Informaţiile sunt prelucrate în mod legal în conformitate cu:

 • Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății;
 • Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor și normele de aplicare ale acesteia;
 • Hotărârea nr. 301 din 11 aprilie 2012 pentru aprobarea Normelor Metodologice a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor;
 • Regulamentul UE 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • Decizia nr.174/2018 a Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – ANSPDCP privind lista operaţiunilor pentru care este obligatorie realizarea evaluării impactului asupra protecţiei datelor cu caracter personal.

Din punct de vedere al Regulamentului UE 679/2016, supravegherea video se desfășoară în temeiul art.6(1) c – prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului sau în temeiul art. 6(1) d – prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice.

CATEGORIILE DE DESTINATARI AI DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În măsura permisă de legislaţia privind protecţia datelor, pentru a ne îndeplini obligaţiile contractuale și legale putem transmite sau permite accesul la imaginile înregistrate unor autorităţi naţionale.

Folosim ca persoană împuternicită S.C. MDK ALARM SYSTEMS SRL, licenţiată de catre Inspectoratul General al Poliţiei Române, Direcţia de Ordine Publică ca societate specializată în sisteme de alarmare.

CUM PROTEJĂM INFORMAȚIILE CONFIDENȚIALE COLECTATE

Informaţiile colectate sunt păstrate în formă electronică iar pentru protecţia acestora sunt implementate următoarele măsuri tehnice şi organizatorice:

 • limitarea timpului de stocare a imaginilor conform cerinţelor legale;
 • acces fizic restricţionat la spaţiile unde se află mediile de stocare (DVR-urile) pe care se stochează imaginile înregistrate;
 • limitarea accesului la imaginile care se derulează în timp real la angajaţii / agenţii desemnaţi să desfăşoare activitatea de pază;
 • control acces logic la înregistrări. Doar administratorul de sistem (numit de către organizaţie), are dreptul de a acorda, modifica sau anula dreptul de acces al utilizatorilor;
 • instruire privind cerinţele legate de confidenţialitatea datelor și acorduri de confidenţialitate pentru persoanele (angajaţi ai organizaţiei sau ai persoanelor împuternicite) care vizualizeaza imaginile care se derulează în timp real sau au acces la imaginile înregistrate;
 • asigurarea contractuală sau prin acorduri că persoane împuternicite folosite implementează măsuri tehnice și organizatorice de protecţie a datelor.

LOCAȚIA DE STOCARE ȘI DURATA DE STOCARE

Datele cu caracter personal colectate sunt stocate în spaţii și pe echipamente situate în cadrul organizaţiei. Durata de stocare este în conformitate cu cerinţele legale (30 de zile), după acest interval imaginile ştergându-se automat în ordinea în care au fost înregistrate. În cazul producerii unui incident de securitate sau a înregistrării unei solicitării întemeiate a unei persoane vizate, durata de stocare a imaginilor poate depăşi limitele normale în funcţie de timpul necesar investigării suplimentare a incidentului de securitate sau de soluţionare a solicitării primite.

DREPTURI LEGATE DE PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Conform Regulamentului UE 679/ 2016, aveți următoarele drepturi: accesul la datele personale care vă privesc, rectificarea sau ștergerea acestora, restricționarea prelucrării, dreptul de a vă opune prelucrării, precum și dreptul la portabilitatea datelor. În plus, aveți dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale cu caracter automat, precum și de a vă adresa instanței de judecată competente.

Disponibilitatea acestor drepturi depinde de justificarea legală a prelucrării.

În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe consimțământul dumneavoastră, aveți dreptul de a retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

Dacă aveți nemulțumiri legate de modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, aveți dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal http://www.dataprotection.ro/.

Dacă doriți să faceți o solicitare în temeiul Regulamentului UE 679/ 2016, pentru a putea să vă răspundem într-un mod eficient va trebui să ne furnizați identitatea dumneavoastră (nume complet, CNP, adresă) și indicații privind informațiile pe care le solicitați.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să contactați Responsabilul cu protecția datelor la adresa de e-mail: dpo@spitalulvoila.ro

MODIFICĂRI ALE INFORMĂRII PRIVIND CONFIDENŢIALITATEA DATELOR 

Având în vedere posibilitatea identificării unor noi prelucrări de date de natură personală, faptul că legile privind protecţia datelor cu caracter personal și recomandările autorităţii de supraveghere se schimbă și se îmbunătăţesc periodic, este posibil ca această informare privind confidenţialitatea datelor să se schimbe și ea. Ne rezervăm dreptul de a modifica în orice moment, din orice motiv și fară notificare acest document de informare. Orice modificare a informării privind confidenţialitatea va fi disponibilă pentru consultare la Direcţia Administrativ și afișată pe site-ul organizaţiei.

ÎNTREBĂRI, NELĂMURIRI, RECLAMAŢII

Dacă aveţi întrebări cu privire la datele dumneavoastră personale, dacă doriti să vă exercitaţi drepturile sau aveti nelămuriri sau reclamaţii legate de modul în care gestionăm datele cu caracter personal, vă rugăm să contactaţi Responsabilul de Protecţia Datelor la adresa de email dpo@spitalulvoila.ro.