Misiune

Misiunea reflectă scopul Spitalul de Psihiatrie Voila.

Serviciile medicale asigurate să devină calitativ superioare, astfel încât să fie preferate în faţa altora atât în sistemul sanitar cât şi în comunitatea locală, regională, naţională şi internaţională.

Pentru a elimina sincopele care apar în acordarea de asistenţă medicală de specialitate, sincope generate de tehnologii medicale sau servicii de sănătate ineficiente, accesul inegal la serviciile de sănătate, insatisfacţia pacienţilor faţă de serviciile primite, calitatea serviciilor medicale asigurate de către Spitalul de Psihiatrie Voila reprezintă o prioritate.

Spitalul de Psihiatrie Voila urmăreşte îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei şi realizarea unui sistem de sănătate modern şi eficient, compatibil cu sistemele de sănătate din Uniunea Europeană, pus permanent în slujba cetăţeanului.

Spitalul va trebui să-şi gândească viitorul nu numai la nivel de supravieţuire ci şi ca ofertant de servicii diversificate şi de calitate pentru utilizatorii din ce în ce mai diverşi şi cu noi aşteptări.