Istoric

Spitalul de psihiatrie VOILA din municipiul Câmpina, așezat într-o zona submontană, de un farmec aparte, a fost înființat la data de 5 martie 1971, având o capacitate de spitalizare inițială de 170 de paturi.

De fapt, adevărata istorie a acestui lăcaș pentru alinarea suferințelor celor bolnavi începe cu anul 1871, când prințul Barbu Știrbei devine unicul proprietar al moșiei Câmpina.

Impresionat fiind de această zona mirifică, de acest colț de răi binecuvântat de Dumnezeu, prințul se hotărăște să construiască, între anii 1871-1872 castelul care-i poartă și astăzi numele.

Ulterior, după anul 1962, în acest spațiu se construiesc și alte clădiri, în care se vor școlariza și recreea copiii privilegiatilor regimului comunist.

Un act de minimă dreptate socială s-a făcut în anul 1971, când, dintr-o instituție cu circuit închis a căpătat o destinație cu adevărat umanitară, clădirile devenind secții ale Spitalului.

Spitalul a fost condus cu pricepere și dăruire de dr. Petre Valeriu între anii 1971 – 1977, dr. Ara Kerestegian între 1977 – 1990, dr. Ionescu Gh. Dobrin între 1990 – 2006, dr. Gabriel Țintărescu 2006 – 2014, in prezent fiind condus de dr. Minescu Irina.

Capacitatea inițială de spitalizare a crescut an de an, astfel că în prezent spitalul are un număr de 510 de paturi, repartizate în 7 secții pentru psihiatrie adulți, o secție sanatorială psihiatrie pediatrică, un compartiment pentru psihiatrie de copii și adolescenți și un compartiment de medicină internă.

Diapozitive prezentate la aniversarea a 50 de ani de existență a spitalului

Resurse Media