Cabinet EEG

Structura de personal

As. med. Mocanu Mariela

Program de lucru: zilnic între orele 11⁰⁰- 12³⁰.

EEG – SYSTEM PLUS/98 – MICROMED

Prezintă 32 canale care:

  1. Analizează amplitudinea undelor cerebrale
  2. Analizează frecvenţa undelor cerebrale
  3. Verifică automat impedanţa

electroencefalograf digital eeg 8102 2122 41

  1. este principalul test de diagnostic al epilepsiei/crizelor epileptice și este folosită inclusiv pentru monitorizarea efectelor medicației antiepileptice;
  2. evaluarea intoxicației medicamentoase;
  3. evaluarea leziunilor cerebrale - atac vascular cerebral (AVC), tumorilor, traumatismelor;
  4. evaluarea tulburărilor de memorie, a demențelor, a psihozelor;
  5. depistarea unor inflamații ale creierului: encefalite, meningoencefalite;
  6. EEG-ul reprezintă înregistrarea potenţialelor electrice sumare a activităţii spontane a neuronilor corticali cu ajutorul electrozilor aplicati pe scalp.

La indicaţia medicului curant psihiatru – pentru pacienţii internaţi în spital – situaţie în care pacientul se va prezenta la cabinetul EEG cu foaia de observaţie clinică generală în care medicul consemnează investigaţia.

La indicaţia medicului specialist din cadrul Spitalului municipal Câmpina – Secţia Pediatrie.

Pentru acesti pacienti se va pastra o copie xerox a foii de observaţie clinică generală, iar la sfârşitul fiecărei lunii se va întocmi un “Desfăşurător lunar al serviciilor paraclinice efectuate de spital”.

Contracost - “La cerere” – pentru persoanele din afara spitalului, indiferent de vârstă.

Costul unui traseu EEG este de 60 lei, suma ce acoperă consumabilele şi prestaţia medicală.

Traseele EEG la “cerere” se vor efectua conform unei cereri avizate de către directorul medical, cerere care se completează în cabinetul EEG.

Plata serviciului cu eliberarea chitanţei aferente se va face la caseria spitalului, la momentul examinării persoanei.