Asistență socială

Structură personal

Boeru Daniela

Asistent medico-social (competență asistent social principal)

Activitatea de asistență socială reprezintă un serviciu complementar asistenței medicale și de îngrijire în sănătate mintală, având drept scop îmbunătățirea calității vieții pacientului cu tulburări psihice.

Asistentul social reprezintă un punct de legatură – sau mai exact, un mediator – între pacient si celelalte institutii de specialitate din teritoriu, asigurând pe această cale: